BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR TEKNİK TALİMATLARI 
KİMYASAL MÜCADELE BOLUMÜ
 
         
       
BAĞLARDA KAMALI NEMATODLAR       
MUZLARDA,  KÖK UR  ve SPIRAL NEMATODU   
SOĞAN SAK NEMATODU       
TURUNÇGİL NEMATODU       
SEBZELERDE KÖK UR NEMATODLARI       
TÜTÜNDE KÖK UR NEMATODLARI       
ŞEKER PANCARI NEMATODU       
Sağ Ok: GERİ
BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR TEKNİK TALİMATLARI
KİMYASAL MÜCADELE BOLUMÜ
BAĞLARDA KAMALI NEMATODLAR (Xiphinemo spp.)
Dazomet 98 % GR 40 kg/dekar (Dikilmeden 3 hafta önce)
Dichloropropene 1178.6 g/l Ll 23.8-28.5 lt/dekar (Dikilmeden 3 hafta önce)
Methyl Bromide 98 % GAZ 60 kg/dekar (Fidancılık yapılacak yerlerde)
Sağ Ok: GERİ
MUZLARDA,  KÖK UR (Meloidogyne spp.) ve SPIRAL NEMATODU (Helicocylenchus multicintus)
Cadusafos 10 % GR 70 g/yalak başına
Fenamiphos 10 % GR 30 kg/dekar (Her muz ocağına 300 gr)
Fenamiphos 400 g/l EC 7,5 lt/dekar (5 lt/dekar)
Isazofos 10 % GR 30 g/bitki başına
Cadusafos 10 % GR 50 g/yalak başına (iki kez damlama sulama ile)
Sağ Ok: GERİ
SOĞAN SAK NEMATODU (Ditylenchus dipsaci) 
Dazomet 98 % GR 40 lt/dekar 8dikimden 3 hafta önce)
Methyl Bromide 98 % GAZ 60 kg/dekar (dikimden 1 hafta önce)
Oxamyl 240 g/l EC 3 lt/dekar
Oxamyl 10 % GR 10kg/dekar
Sağ Ok: GERİ
TURUNÇGİL NEMATODU (Tylechulus semipenetrans)  
Dazomet 98 % GR 40 kg/dekar (dikimden 3 hafta önce)
Dichloropropene 1178.6 g/l LI 11.9 it/dekar (dikimden 3 hafta önce)
Fenamiphos 10 % GR 30 kg/dekar
Fenamiphos 400 g/l EC 1.25 lt/dekar (fidanlıklarda  5 lt/dekar)
Fenamiphos 400 g/l EC 200 cc/100 lt suya (fidanların bandırılması)
Isazofos 10% GR 20 kg/dekar
Methyl Bromide 98 % GAZ 60 kg/dekar 8dikimden önce)
Sağ Ok: GERİ
SEBZELERDE KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.) 
Cadusafos 10 % GR 4 kg/dekar
Cadusafos 100 g/l ME 4 lt/dekar
Dichlopropene 1110 g/l Li 10 t/dekar
Dichlopropene 1178,6 g/l LI 9.5 lt/dekar
Ethoprophos 10 % GR 10 kg/dekar
Ethoprophos 200 g/l EC 5 lt/dekar
Dazomet 98 % GR 40 kg/dekar
Methyl Bromide 98 % GAZ 60 kg/dekar
Fosthiazate 10 % GR 4 kg/dekar (domates)
Fosthiazate 900 g/l EC 500 cc/dekar (sera domateslerinde)
Fenamiphos 400 g/l EC 2.5 lt/dekar
Fenamiphos 10 % GR 10 kg/dekar
Oxamyl 10 % GR 5 kg/dekar
Oxamyl 160 g/l SL 7 lt/dekar (nem domateslerinde)
Sağ Ok: GERİ
TÜTÜNDE KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.) 
Dıchloropropene 1178.6 g/l LI  7.1 lt/dekar (dikimden 2 hafta Önce)
Sağ Ok: GERİ
ŞEKER PANCARI NEMATODU (Heterodera schachtii)
Carbofuran 5 % GR 5 kg/dekar