YABANCIOT KONTROLU TEKNİK TALİMATLARI 
KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ
Aşağı Şerit:  GERİ
   
AYÇİÇEGI TARLALARINDAKİ YABANCIOTLAR       
BAGDA YABANCIOTLAR       
BAGLARDA KÜSKUT  (Cuscuta spp.)    
BANKET YABANCIOTLARI       
ÇELTIK TARLALARINDAKI YABANCIOTLAR     
ÇİMLERDE YABANCIOTLAR     
DEVE DİKENİ (Allhogi camelorum)     
HUBUBATTA YABANCIOTLAR      
HUBUBATTA YABANİ YULAF       
FINDIK BAHÇELERİNDEKI YABANCIOTLAR VE OBUNSU BİTKİLER      
GLAYOL ÇİÇEKLERİNDE YABANCIOTLAR      
GULLERDE SORUN OLAN YABANCIOTLAR     
HUBUBATIN YARI PARAZİTİ PEMBE OT     
KOLZADA YABANİ YULAF VE BUGDAY    
KARANFİLDE SORUN OLAN YABANCIOTLAR     
KIZILCIKOTU (Hypericum spp.)    
KİMYONDA YABANCIOTLAR     
BUĞDAYDA KOKAROTA (Biforo radians) KARŞI MUCADELE      
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLARDAKİ YABANCIOTLAR     
MERCIMEK TARLALARINDA YABANCIOTLAR     
MEYVE BAHÇELERİNDE YABANCIOTLAR     
TAŞ ÇEKİRDEKLİ MEYVE BAHÇELERİNDE YABANCIOTLAR    
HAVUÇLARDA YABANCIOTLAR    
MISIR TARLALARINDAKİ YABANCIOTLAR     
NOHUT TARLALARINDA YABANCI OTLAR     
ODUNSU BİTKİLER     
ÖKSE ASALAK YABANCIOTU (Viscum album)    
PAMUK TARLALARINDA YABANCIOTLAR    
PATATES TARLALARINDAKİ YABANCIOTLAR     
PELİN (Artemisia vulgars)    
SEBZELERDE YABANCIOTLAR      
SOĞANLARDA YABANCIOTLAR     
SOYADA YABANCIOTLAR    
SU ALTI VE YUZEN YABANCIOTLAR (DRENAJLARDA)    
SU ÜSTÜ YABANCIOTLARI    
SU KANALLARİNDAKI YABANCIOTLAR     
SÜTLÜ SARMAŞIK OTU (Cynanchum acutum)     
ŞEKER PANCARINDA YABANCIOTLAR       
TARİHİ ALANLARDAKİ YABANCIOTLAR    
TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE YABANCIOTLAR      
TÜTÜN FİDE YASTIKLARINDA YABANCIOTLAR     
TÜTÜNDE YABANCIOTLAR     
YER FISTIĞINDA YABANCIOTLAR       
YONCADA KÜSKÜT (Cuscuta spp.)     
BOSTAN TARLALARINDA SORUN OLAN YABANCIOTLAR      
ZEYTİN ALANLARINDA YABANCI OTLAR    
     
   
 
 
YABANCIOT KONTROLU TEKNİK TALİMATLARI
KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ
 
AYÇİÇEGI TARLALARINDAKİ YABANCIOTLAR 
Alachlor 480 g/l EC          520-730 ml/dekar ekim öncesi/ekım sonrası çıkış öncesi
Butralin 480 g/l EC                        750 ml/dekar ekim sonrası, çıkış öncesi)
EPTC 840 g/l EC 500 ml/dekar (ekim öncesi)
Haloxyfob ethoxyethylester 125 g/l EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Linuron 47.5 % WP 250 g/dekar (ekim sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 1125 g/l EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Flurochloridone 250 g/l EC                       300 ml/dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi)
lmazamethabenz-MethyI 250 g/l EC 150 ml/dekar (çıkış sonrası)
Methabenzthiazuron 70 % WP 300 g/dekar (ekim sonrası)
Monolinuron+Linuron 23.75+23.75 % WP 200 g/dekar (ekim sonrası)
Oxyfluorfen 240 g/l EC                         100 ml/dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi)
Pendimethalin 330 g/l EL 500 ml/dekar (ekim sonrası)
Prometryne 80 % WP                      200-300 g/dekar (ekim sonrası)
Prometryne 500 g/l FW 300 ml/dekar (ekım sonrası)
Quizatofop-P-Ethyl 50 g/l EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Terbutryne 80% WP                                      200-300 g/dekar (ekim sonrası)
Trifluralin 480 g/l EC 200 ml/dekar (ekim sonrası)
Sağ Ok: GERİ
Aclonifen 600 g/l SC                  200-300 ml/dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi)
Fenoxaprop Ethyl 120 g/l EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Trifluralin 240 g/l EL 200 ml/dekar (ekim sorırası)
Acetochlor 847.8 g/l EL 200 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
BAGDA YABANCIOTLAR 
Glyphosate trimesıum 500 g/l SL                                   480-650 ml/dekar (çıkış sonrası)
Aminotriazole 50 % SP 1500 g/dekar (çıkış sonrası)
Propaquizafop 100 g/l EL 50 ml/dekar çıkış sonrası)
HaIoxyfop ethoxyethylester 125 g/l EL 100-400 ml (çıkış sonrası)
Haloxyfop-R-Methylester 108 git EC 60-240 ml (çıkış sonrası)
Glufosinate ammonium 200 g/l EC                                   300-750 ml/dekar (çıkış sonrası)
Terbumeton+Terbuthylazine 25+25% WP 1 kg/dekar (çıkış sonrası)
Quizatofop-P-Ethyl 50 g/l EL 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
FIuazifop-P-Butyl 125 g/l EL 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Fluazıfop-P-Butyl 150 g/l EL 50 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glyphosate 480 g/l EL                                  300-600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glyphosate 78.5 % DF                                 200-400 g/dekar (çıkış sonrası)
Quizalofop-P-Tefuryt 40 g/l EC 150 ml/dekar (çıkış sonrası)
Aminotriazole+Glyphosate+Ammonium thiocyanate 120+060+108 g/l     SL 1500 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
BAGLARDA KÜSKUT  (Cuscuta spp.)
Dalapon % 85 WP                               1000 g/dekar (omcalar uyanmadan)
Sımazine 50 % WP                                1000 g/dekar omcalar uyanmadanı
Sağ Ok: GERİ
BANKET YABANCIOTLARI 
2.4-D Dimethylamin 500 g/l EL 160-320 ml/dekar
Glyphosate 480 g/l SL 600 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
ÇELTIK TARLALARINDAKI YABANCIOTLAR 
Bentazone 480 g/l EL 300 ml/dekar
2.4-D Amin EL                                    100-150 ml/dekar (etkili madde)
MCPA % 40-% 41.5 EL                                   100-150 ml/dekar (etkili madde)
Molinate 720 g/l EL 500 ml/dekar
Propanil 60% OF 7 g/dekara
Propanil 360 g/l EC 900-1500 ml/dekar
Propanil+Bentazone 340+160 g/l EL 800-1000 ml/dekar
Propanil+Oxadtazon 400+80 g/l EL 500-600 ml/dekar
Thiobencarb 10% GR 3000-4000 g/dekar
Anilofos 300 g/l EL 175 ml/dekar
Bispyribac-sodium 400 g/l  EC 6 ml/dekar
Halosulfuron-MethyI 75 % WG 3 g/dekar (çıkış sonrası)
Cyclosulfamuron 10 % WP 40 g/dekar
Cyclosulfamuron 70 % WG 5 g/dekar
Azımsulfuron WG 3 g+20 ml trend/dekar
Thiobencarb 520 g/I EC 500-800 ml/dekar
MoIinate+PropaniI 360+360 g/l EC 750 ml/dekar
Propanil+Quinclorac 250+32 g/l EC 800-1000 ml/dekar
Bensulfuron Methyl 60 % DF 6. g/dekar (çıkış sonrası)
Ethoxysulfuron 60 % SG 3 g/dekar
Cyhalafop butyl 200 g/l EC 75-100 ml/dekar
Thiobencarb+Propanfl 400+200 g/l EC 600 ml/dekar
Paraquat 200 g/l EC 300 ml/dekar
Bensulfuron Methyl+Metsulfuron methyl 825+175% EC 15-20 g/dekar
Bentazon+MCPA 400+60 gİI EC 200-250 ml/dekar
Profoxydim 75 g/l EC 150 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
ÇİMLERDE YABANCIOTLAR 
Trı-lsopropanolamin+Picloram amin 396+102 g/l EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
DEVE DİKENİ (Allhogi camelorum) 
2.4-D Isopropylester 480 g/l EC                 160 ml/dekar (hububat kamışa kalkmadığında)
2.4-D lsobutylester+Dicamba 550+480 g/l EC           133+70 ml/dekar (hububat kamışa kalkmadığında)
2.4-D Isooctylester 480 g/I EC 332 ml/dekar (nadas tarlada)
2.4-D lsopropylester 480 g/I EC 332 ml/dekar (nadas tarlada)
2.4-D Isobutylester 550 g/I 267 ml/dekar (nadas tarlada)
Sağ Ok: GERİ
HUBUBATTA YABANCIOTLAR
Bromoxynil 225 g/l EC 150 ml/dekar
Chlorsulfuron 75 % DE 1 g/dekar
Dıchlorprop-P+MCPA+Mecoprop-P 310+160+130 g/1 EC 150-200 ml/dekar
Clodinafop propargyl 240 g/l EC 20 ml/dekar (çıkış sonrası)
2.4-D Dimethylamin 500 g/l EC 160-300 ml/dekar
2.4-D Ethyl Hexyl Ester 600 g/1 EC 120-150 ml/dekar
2.4-D lsopropylester 480 g/l EC 125-166 ml/dekar
2.4-D İsobutylester 550 g/l EC 100-133 ml/dekar
2.4-D Isooctylester+Triclopyr 569+787 g/l EC 130 mlldekar
Dicamba+MCPA 80+340 g/l EC 125 ml/dekar
Dıcamba+2.4-D Amin 480+500 g/l EC 10+100 ml/dekar
Florasulam+Flometsulam 75+100 g/l SC 50-60 ml/dekar
Imazamethabenz-Methyl 250 g/I SC 225 ml/dekar
Bromoxynil+MCPA 200+200 g/1 EC 200 ml/dekar
MCPA 400 g/I EC 200-250-375 ml/dekar
Mecoprop+Bromoxynil 400+100 g/l EC 350 ml/dekar
Mecoprop-P+Dichlorprop-P+MCPA 130+310+160 g/l EC 150-200 ml/dekar
Methabenzthiazuron 70 % WP 200-300 g/dekar
Phenothiol 200 g/l EC                                 100 ml/dekar (marmara bölgesinde)
Tribenuron-Methyl 75 % DE 1-1.5 g/dekar
Tribenuron M+Thifensulfuron M 25+50 % DF 2-3 g/dekar
Triasulfuron+Terbutryn 4+60 % WG 25 g/dekar
Triasulfuron+Dicamba 4.1+65.5 % WG 12.5 g/dekar
Tralkoxydim 250 g/I SC 120 ml/dekar (buğday ve arpada)
Metosulam+Ethylhexylester 5+542.4 g/l EC                              120 ml/dekar (80-100 ml/dekar-arpada)
Chlorsulfuron 10% WP 7.5 g/dekar
Metsulfuron-Methyl 20 % DE 1 g/dekar
Lodosulfuron methyl sodium+Mefenpyr diethyl 5÷15 % DE 7.5 g/dekar
Lodosulfuron methyl sodium+Mesosulfuron-methyl 6+3 % WG 25-30 g+100ml biopower/dekar
Cyclosulfumaron 70 % WG 5-7 g/dekar (çıkış sonrası)
Carfentrazone-ethyl+2.4-D Acide 5.83+64.12 % DE 30-35 g/dekar
Dıchlofop methy+fenoxaprop-P-ethyl 250+0.20 g/l EC 200-300 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
HUBUBATTA YABANİ YULAF 
Dıclofop Methyl 273 g/l EC                        200 ml/dekar (post emergence-buğdayda)
Difenzoquat 250 g/l EC                        350 ml/dekar (post emergence-buğdayda)
Fenoxaprop-P-Ethyl 75 g/l EC                          80 ml/dekar (post emergence-buğdayda)
Flamprop-Isopropyl 200 g/l EC                       800 ml/dekar (post emergence-arpada)
Imazamethabenz-Methyl 250 g/l EC                         150 ml/dekar (post emergence-buğdayda)
Tralkoxydim 250 g/l EC 120 ml/dekar
Diclofop Methyl+Fenoxaprop-P-Ethyl 250+250 g/l EC                200-300 ml/dekar (post emergence-buğdayda)
Fenoxaprop Ethyl 75 g/l EC 60-100 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
FINDIK BAHÇELERİNDEKI YABANCIOTLAR VE ODUNSU BİTKİLER
Glyphosate trimesium 500 g/l SL                                 480-650 ml/dekar çıkış sonrası)
Glyphosate 480 g/I EC 600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glyphosate 78.5 % DF                                 200-400 g/dekar (çıkış sonrası)
Paraquat 200 g/l EC 500 ml/dekar (çıkış sonrası)
Bromacil 80 % WP 800 g/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
GLAYOL ÇİÇEKLERİNDE YABANCIOTLAR  
Dichlobenil % 45 WP 400 g/dekar (dıkim sonrası,
Diuron 80 % WP 150 g/dekar dikim sonrası)
Linuron 50 % wP 150 g/dekar (dikim sonrası)
MonoIinuron 50 % WP 250 g/dekar (dikim sonrası)
Prometryne 80 % WP 200-300 g/dekar (dikim Sonrası)
Trifluralin 480 g/l EC 200 g/dekar (dikim öncesi)
Diclofop Methyl 284 g/I EC                                    100-200 ml/dekar (çıkış öncesi)
Sağ Ok: GERİ
GULLERDE SORUN OLAN YABANCIOTLAR   
Simazine%80 WP 300g/dekar
Diuron 80% WP 120 g/dekar
Terbuthylazine+Terbutryne 15+35 % WP 300 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
HUBUBATIN YARI PARAZİTİ PEMBE OT 
Bromoxynil+MCPA  EC                              49 ml+52 ml aktif madde/dekar
Sağ Ok: GERİ
KOLZADA YABANİ YULAF VE BUGDAY
Fluazifop-P-Butyl 1125 g/l EC 75 ml/dekar (çıkış oncesı)
Sağ Ok: GERİ
KARANFİLDE SORUN OLAN YABANCIOTLAR   
Lenacil 80 % WP 500 g/dekar çıkış oncesı
Oxadiazon 250 g/l EC 400 ml/dekar (çıkış öncesi)
TrifluraIin 480 g/I EC 200 ml/dekar (çıkış öncesi)
Sağ Ok: GERİ
KIZILCIKOTU (Hypericum spp.)
Tri-lso.+Picloramamin 396+102 g/l EC 1500 ml (nokta ilaçlaması)
Sağ Ok: GERİ
KİMYONDA YABANCIOTLAR 
Haloxyfop ethoxyethylester 125 g/l EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası
Linuron 50% WP 125-200 g/dekar
Prometryne 500 g/l EC 200 ml/dekar
Trifluralin 480 gıı EC 200 ml/dekar (çıkış öncesi)
Linuron 450 g/I SC 200 ml/dekar
Clethodim 240 g/l EC 30 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
BUĞDAYDA KOKAROTA (Biforo radians) KARŞI MUCADELE
ChlorsuIfuron 75 % DF 1 g/dekar
ClopraIid 126 g/l EC 100 ml/dekar
Terbutryn+Triasulfuron 60+4%      WG 25 g/dekar
Tribenuron-Methyl 75 % DF 1 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLARDAKİ YABANCIOTLAR 
Aminotriazole 50 % SP                     3 kg/dekar (y.otlar 8-10 cm boyda iken)
Atrazine 50% WP                            1000-1500 g/dekar (Çıkış öncesı)
BromaciI 80 % WP                           1-3 kg/dekar
BromaciI+Diuron 53+27 % WP                           700-1500 g/dekar (çıkış öncesi ve sonrası)
2.4 D Dimethylamin 500 g/l EC 160-320 ml/dekar
Dalapon 85 % SP                     1000-1500 g/dekar (y. otların her devresınde)
Dicamba 480 g/I EC              300-500 ml/dekar (y. otların gelişme devresınde,
Glufosinate ammonıum 200 g/l EC              750-1000 g/dekar (Çıkış sonrası)
Glufosinate ammonıum 480 g/l SL              1000-1500 ml/dekar (çıkış sonrası)
Imazapyr 250 g/l SL               400 ml/dekar (çıkış sonrası)
Paraquat 200 g/l EC              500 ml/dekar (çıkış sonrası)
Tri-İso+Propilamın 396+102 g/I Picloramam tuzu EC               700-1000 ml/dekar çıkış sonrası
Imazapyr 250 g/l SL 400 ml/dekar
Tebuthıuron 80% WP 300 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
MERCIMEK TARLALARINDA YABANCIOTLAR 
Aclonifen 600 g/l SC                  250-300 ml/dekar çıkış sonrası)
Diclofop Methyl 284 g/l EC                  200 ml/dekar çıkış sonrası yabani yulafa
Fenoxaprop Ethyl 120 g/l EC                  150 ml/dekar (Çıkış sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                    80ml/dekar (çıkış sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 150 g/l EC                    50ml/dekar (çıkıŞ sonrası)
Haloxyfop ethoxyethytester 125 g/l EC                    75-100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop-R-Methylester 108 g/l EC                    45 ml/dekar (çıkış sonrası-yabani yuafa)
Lınuron 47.5 % WP                   250 ml/dekar (çıkış öncesi)
Methabenzthiazuron 70 % WP                   250 g/dekar (Çıkış öncesi)
Monolinuron 50% WP                     50 g/dekar (çıkış sonrası)
Phenmedipham+Desmedipham 80+80 g/l EC                    300 ml/dekar (Çıkış sonrası)
Prometryne 500 g/l FW                   300 ml/dekar (çıkış öncesi)
Sethoxydim 184 g/l EC                    150 ml/dekar (çıkış sonrası yabani yulafa)
Quızatofop-P-Ethyl 50 g/l EC                   100 ml/dekar (çıkış sonrası yabani yulafa
Metribuzine 70 % WP                   25 g/dekar çıkış öncesı)
Bentazone+MCPA 400+60 g/l EC                    200-250 ml/dekar
Propaquizafop 100 g/l EC                     35 ml/dekar (çıkış sonrası)
Clethodim 116.2 g/l EC                     70-80 ml/dekar çıkış sonrası
Clethodim 240 g/l EC                     40-80 ml/dekar çıkış sonrası,
Imazethapyr 100 g/l SL             40 ml/dekar (çıkış öncesi-50 ml/dekar ekim oncesı)
Imazapyr 40 g/l SL              50 ml/dekar (Oranbaş’a karşı)
Tepaloxydim 050 g/l EC             100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
MEYVE BAHÇELERİNDE YABANCIOTLAR 
Yumuşak çekirdekli meyve bahçelerinde (elma, armut vb.)
Aminotriazole 50 % SP                   250 g/dekar Çıkış sonrası)
Atrazine 50% WP                 500-1000 g/dekar (çıkış öncesi ve sonrası)
Atrazine 50 %+Aminotriazole 36 % WP+SP          500+500 g/dekar (çıkış sonrası)
Dalapon 85 % SP                  1000 g/dekar (çıkış sonrası)
Diuron 80 % WF                  400 g/dekar (çıkış sonrası)
Fluazifop Butyl 250 g/l EC                  100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                  100-400 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glufosinate ammonıum 200 g/l EC                  300-750 ml/dekar 8çıkış sonrası)
Glyphosate 240 g/l EC                  300 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glyphosate 480 g/l EC                  300-600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glyphosate trimesium 500 g/l SL                   500-650 ml/dekar (çıkış sonrası)
Linuron 50% WP                400 g/dekar (çıkış sonrası)
Paraquat 200 g/l EC                 500 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sımazine 50 % WP 400 g/dekar (çıkış öncesi)
Terbumeton+Terbuthytazine 25+25 % WP 1500 g/dekar (çıkış öncesi)
Trifluralin 480 g/l EC 200 ml/dekar çıkış öncesi)
Sağ Ok: GERİ
TAŞ ÇEKİRDEKLİ MEYVE BAHÇELERİNDE YABANCIOTLAR
Diuron 80 % WP                      400-25 g/dekar (çıkış öncesi-çıkış sonrası)
Fluazifop Butyl 250 g/l EC 100 ml/dekar (Çıkış öncesi)
Glufosinate ammonıum 200 g/l EC                       300-750 ml/dekar (çıkış sonrası)
Linuron 50% WP 400 g/dekar (çıkış öncesi)
Paraquat 200 g/l EC 500 ml/dekar (çıkış sonrası)
Trifluralin 480 g/l EC 200 ml/dekar (çıkış öncesi)
Glyphosate 480 g/l EC                       300-600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
HAVUÇLARDA YABANCIOTLAR
Lınuron 47.5 % WP 150 g/dekar (Çıkış sonrası) ve (çıkış Öncesi)
Prometryne 500 g/l FW 200ml/dekar çıkıŞ sonrası)
Trıfluralin 480 g/l EC 200 ml/dekar (ekim öncesi)
Flurochloridone 250 g/l EC 250 ml/dekar (Çıkış öncesi)
Sağ Ok: GERİ
MISIR TARLALARINDAKİ YABANCIOTLAR 
Alachlor 480 g/l EC              500 ml/dekar (ekim öncesi-ekim sonrası)
Atrazine 50% WP       300 g/dekar (çıkış öncesi ve sonrası)
Nicosulfuron 40 g/l EC 125 ml/dekar (çıkış sonrası)
Rimsulfuron 40 g/l  SG 5 g/dekar
Bromoxynil 225 g/l EC        125 ml/dekar (çıkış sonrası)
Acetochlor 847.8 g/l EC        260 ml/dekar (çıkış öncesi)
Primisulfuron Methyl 75 % WG         4 g/dekar
2.4-D Amin 500 g/l EC         300 ml/dekar (çıkış sonrası)
EPTC  728.6 g/l+R-29148 31.7 g/l EC          500-650 ml/dekar (ekim öncesi)
Lınuron 50 % WP         250 gidekar (çıkış öncesi)
Metolachlor 300 g/l +Atrazine 200 g/l SC          500 ml/dekar (çıkış öncesi)
Pridate 45 %-450 g/l WP/EC 300 g/dekar (çıkış sonrası/250  ml/dekar)
Pridate + Atrazine 200+160 g/l SC          350 ml/dekar (çıkış öncesi)
Simazine 200 g/l WP                       300 g/dekar (çıkış sonrası)
Paraquat 200 g/l EC                       300 g/dekar (çıkış sonrası)
Acetochlor 768 g/l EC                    200 mlidekar (çıkış sonrası)
Dimethenamid-P 720 g/l EC                80-100 ml/dekar
Dimethenamid 900 g/l EC                100 ml/dekar
Cyanazine 50 %                                                                                                    WP 400 g/dekar (çıkış öncesi)
Foramsulfuron 22.5 g/l EC                 200 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
NOHUT TARLALARINDA YABANCI OTLAR 
Linuron 50 % WP                 200 g/dekar ekim sonrası-çıkış öncesi)
Methabenzthiazuron 70 % WP                 250 g/dekar ekım sonrası-çıkış öncesi)
Terbutryne 80 % WP                125 g/dekar (ekim sonrası-çıkış öncesi)
lmazethapyr 100 g/r SL                   20 ml/dekar ekim sonrası-çıkış Öncesi)
Prometryne 80 % WP                 125 ml/dekar (çıkış öncesi)
Sağ Ok: GERİ
ODUNSU BİTKİLER 
Glyphosate 480 g/l EC 1000 ml
Thiazafluron 80% WP 1500 g
Tri.Iso.+Picloramamin 396+102 g/l EC 1000-1200 ml
Sağ Ok: GERİ
ÖKSE ASALAK YABANCIOTU (Viscum album)
2.4-D Isooctylester 480 g/l EC 500 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
PAMUK TARLALARINDA YABANCIOTLAR
Alachlor 480 g/l EC                   400-600 mI/dekar (çıkış-öncesi)
Dinitramine 235 g/l EC                   200 ml/dekar (ekim öncesi)
Ethalfluralin 330 g/l EC                  300 ml/dekar (ekim öncesi)
Fenoxaprop Ethyl 120 g/l EC                  150-200 ml/dekar (çıkış öncesi)
Pendimethalın+Metorachlor 200+300 g/l EC                  500 ml/dekar (ekim öncesi)
Fluometuron 80% WP 400 gidekar (çıkış öncesi)
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                  100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 150 g/l EC                 100-150 ml/dekar (çıkış sonrası)
Floridone 50 % WP 40 g/dekar (ekim öncesi)
Haloxyfop ethoxyethytester 125 g/l EC                 100 ml/dekar (çıkış sonrası9
Propaquizafop 100 g/l EC 50 ml/dekar
Haloxyfop-R-Methylester 108 g/l EC                 60 ml/dekar (çıkış sonrası)
Linuron 47.5 % WP               150 g/dekar (çıkış öncesi)
Metolachlor-S 915 g/l EC                 150 ml/dekar (ekim öncesi)
Metolachlor-S 930 g/l EC                 215 ml/dekar (ekim öncesi)
Clethodim 116.2 g/l EC                 75-125 ml/dekar çıkış sonrası)
Clethodim 240 g/l EC                  40-80 ml/dekar (çıkış sonrası)
Paraquat 200 g/l EC                300 ml/dekar (ekim öncesi)
PendimethaIin 330 g/l EC                 500 ml/dekar (ekim öncesi9
Pendimethalin 450 g/l EC                 300 ml/dekar (ekim Öncesi)
Prometryne 500 g/l FW                400 ml/dekar <çıkış öncesi)
Prometryne 80 % WP                 250 g/dekar (çıkış öncesi)
Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l EC                  100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sethoxydim 187 g/l EC                  300 ml/dekar (çıkış sonrası)
Trifluralin 480 g/l EC                  200 ml/dekar (ekim öncesi)
Quizalofop-P-tefuryl 50 g/l EC                  150 ml/dekar (çıkış sonrası)
Trifluralin + Linuron 240+120 g/l EC                  300 ml/dekar (ekim Öncesi)
Trifluralin 240 g/l SC                 200 ml/dekar (ekimden 1 gün sonra)
Pyrithiobac sodıum 85 % SP                  6 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
PATATES TARLALARINDAKİ YABANCIOTLAR 
EPTC 840 g/l  EC 400-500 ml/dekar (dikim öncesi)
Flurochloridone 250 g/l  EC 200-300 g/dekar (çıkış öncesi
Lınuron 50%  WP 250 g/dekar (dikim öncesi)
Methazole 75 %  WP 300 g/dekar (dikim Sonrası)
Metribuzin 70 %  WP                         50-75 g/dekar (dikim sonrası-çıkış sonrası)
Monolinuron 50 %  WP 300 g/dekar dikım sonrası)
Monolinuron+Linuron 23,75 + 23, 75 %  wP 250 g/dekar (dikim sonrası)
Monolinuron+Paraquat 140+100 g/l  EC 500 ml/dekar (dikim sonrası)
Prometryne 80 %  WP 300 g/dekar (dikim sonrası)
Terbutryne+Terbuthylazıne 34+15%  WP 200-300 g/dekar (dikim sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l  EC 200 ml/dekar (çıkış sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 150 g/l  EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Lınuron 450 g/l  EC 250 ml/dekar
Pendımethalin 330 g/l  EC 500 ml/dekar (çıkış öncesi)
Sağ Ok: GERİ
PELİN (Artemisia vulgars)
Dıchlobenil 45% WP                           1350 g/dekar (çıkış öncesi)
Glyphosate 480 g/l EC                           600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Fluchloridone 250 g/l EC                           250 ml/dekar (çıkış öncesi)
Sağ Ok: GERİ
SEBZELERDE YABANCIOTLAR  
Dinitramine 250 g/l EC                         200 ml/dekar (dikim oncesı-domates)
Dıphenamide 90 % WP                        750 g/dekar (dikim sonrası-domates. Bıber)
Fenoxaprop Ethyl 120 g/l EC                          100 ml/dekar (çıkış sonrası-domates)
Fluazifop Butyl 250 g/l EC                                 100-200 ml/dekar (çıkış sonrası-domates)
Haloxyfop ethoxyethytester 125 g/l EC                         100 ml/dekar (çıkış sonrası-domates)
Clethodim 240 g/l EC                         40-80 ml/dekar (çıkış sonrası)
Imazamox 0.40 g/l SL                       100 ml/dekar (çıkış sonrası fasulye. Bezelye)
Imazamox 120 g/l SL                        30 ml/dekar (fasulyede)
Metribuzine 75 % DF                      45 g/dekar <dikim sonrası-domatest            Haloxyfop-R-Methytester 108 g/t 45 g/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop-R-Methylester 108 g/l EC 60 ml/dekar (çıkış sonrası)
Linuron 50 % WP                           80-100 g/dekar (çıkış öncesi)
Metribuzine 70 % WP                           75 g/dekar (dikim sonrası-Domates)
Monolinuron 50 % WP                           170 g/dekar (ekimden 1-2 gün sonra)
Monolinuron+Linuron 23,75+23,75 % WP                           150 g/dekar ekimden 1-2 gün sonra,
Trifluralin 480 g/l EC                             200 ml/dekar (dikim öncesi)
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                            100 ml/dekar (çıkış sonrası-karpuz)
FIuazifop-P-ButyI 150 g/l EC                            75 ml/dekar (çıkış sonrası-domates)
Diclofop-Methyl 284 g/l EC                            100-200 ml/dekar (çıkış sonrası)
Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l EC                            100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Tetrabutryn 500 g/l SL                  300 ml/dekar (bezeyede ekimden 1-2 gün sonra;)
Pendimethalin 500 g/l EC                            300 ml/dekar (çıkış oncesı-bezelye)
Sağ Ok: GERİ
SOĞANLARDA YABANCIOTLAR 
Chloridazon 65 % WP                            300 g/dekar (çıkış öncesı-tohumdan)
250 g/dekar çıkış öncesi-arpacıktan
Diclofop-Methyl 284 g/l EC                                     200 ml/dekar <çıkış sonrası
Fenoxaprop Ethyl 120 g/ EC                                     150 ml/dekar (çıkış sonrası>
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                                     150 ml/dekar <çıkış sonrası>
Fluazifop-P-Butyl 150 g/l EC                                     100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop ethoxyethytester 125 g/l EC                                     75-100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Linuron 47.5 % WP                80-150 g/dekar (çıkış sonrası tohıum ve arpacıktan
Linuron 450 g/l SC                                150 ml/dekar (arpacıktan. çıkış sonrası)
Methabenzthiazuron 70% WF                         200 g/dekar (çıkış sonrası-tohumdan)
(çıkış öncesi-sonrası arpacıktan)
Methazole 75 % WP                          300 g/dekar (çıkış sonrası-tohumdan)
(çıkış öncesi-sonrası arpacıktan)
Nitrofen 250 g/l EC                         1500 ml/dekar (çıkış örıcesı-tohumdan)
Pendimethalin 330 g/l EC                500 ml/dekar (çıkış öncesı tohum ve arpacıktan)
Trifluralin 480 g/l EC                               200 ml/dekar dikım öncesi-arpacıktarn
Butralin 480 g/l EC 700 ml/dekar tohum)
35 ml/dekar (arpacık)
Propaquizafop 100 g/l EC 35 ml/dekar
Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası
Haloxyfop-R-Methylester 108 g/l EL 45 ml/dekar (çıkış sonrası)
Oxyfluorfene 240 g/l EC                                      750 ml/dekar Çıkış Sonrası)
Clethodim 240 g/l EC                                     40-80 ml/dekar çıkış sonrası)
Ioxynil 250 g/I EC 150 ml/dekar
Ioxynil Octanoate 240 g/l EC                           200 ml/dekar (çıkış sonrası-tohumdan)
Quizalofop-P-Tefuryl 42.8 g/l EC                           100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Dimethenamid 900 g/l EC                            100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Pendimethalin 450 g/l CS                             300 ml/dekar çıkış öncesi)
Sağ Ok: GERİ
SOYADA YABANCIOTLAR
Bentazone 480 g/l EC 150 ml/dekar (çıkış sonrası)
Diphenamide 90 % WP 625 g/dekar (ekim sonrası)
Fenoxaprop-Ethyl 120 g/l EC                                   150 ml/dekar (çıkış sonrası)
FIuazifop-P-ButyI 150 g/l EC                                    100 ml/dekar (çıkış Sonrası)
Fomesafen 250 g/l EC                                      150 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop ethoxyethytester 125 g/l EC                                   75-100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop-R-Methylester 108 g/l EC 60 ml/dekar (çıkış sonrası)
Linuron 47.5 %  200 g/dekar (çıkış öncesi)
Metolachlor 500 g/l EC 300 ml/dekar (ekim öncesi)
Metribuzin 70 % 50 g/dekar (çıkış öncesı)
Sethoxydim 187 g/l EC 300 ml/dekar (çıkış sonrası)
Vernolate 834 g/l+R-25788 69 g/l EC 400 ml/dekar (ekim öncesi)
Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l EC 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Imazamox 40 g/l SL                                          125 ml/dekar (çıkış sonrası)
Imazamox 120 g/l SL                                           40 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
SU ALTI VE YUZEN YABANCIOTLAR (DRENAJLARDA)
Diquat 200 g/l EC 2.5-7.5 ppm
Paraquat 200 g/l EC 2.5-7.5 ppm
Sağ Ok: GERİ
SU ÜSTÜ YABANCIOTLARI
Dalapon 85 % SP 3-5 kg/dekar
Sağ Ok: GERİ
SU KANALLARİNDAKI YABANCIOTLAR 
Copper-ethanolamine 90 g/l EC 10 ppm/ 1 m3 suya
Endothall 543 g/l EC 12.5 ppm/ l m3 suya
Paraquat 200 g/l EC 500-1000 ml
Sağ Ok: GERİ
SÜTLÜ SARMAŞIK OTU (Cynanchum acutum) -
2.4-D Isooctylester EC 40 ml/dekar aktıf madde (çıkış sonrası)
2.4-D Ester+Aminotriazole EC+SP 80 ml/dekar aktif madde (nadasta)
2.4-D Ester+Dicamba                                EC 80 ml+25 ml/dekar aktif madde (nadasta)
   Sağ Ok: GERİ
ŞEKER PANCARINDA YABANCIOTLAR   
Chloridazon 65 % WP 400-500 g/dekar (ekimden once)
Chloridazon--Methotachlor 37.2+21.4 % WP  700-900 g/dekar (ekimden önce)
Chloridazon+Methotachlor 325+185 g/l FL                            800-900 mI/dekar (ekimden önce)
Chloridazon+Triallate 244+150 g/l EC                           900-1100 mI/dekar (ekimden once)
Clethodim 240 g/l EC 40-50 ml (çıkış sonrası)
Cycloate 720 g/l EC                500-600 ml/dekar (ekim öncesi-çıkış sonrası)
Desmedipham 165 g/l EC                 400-600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Clopyralid 126 g/l EC                 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Diquat 200 g/l EC                500-1000 ml/dekar (tarla hazırlığından once)
Ethofumesate 200 g/l EC                400-750 ml/dekar (ekim öncesi-çıkış sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                100-200 ml/dekar (çıkış sonrası)
FIuazifop-P-ButyI 150 g/l EC                 100-150 ml/dekar (çıkış sonrası)
Fenoxaprop-P-Ethyl 75 g/l EC                 50-100 ml (çıkış sonrası)
Haloxyfop ethoxyethytester 125 g/l EC                 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop-R-Methylester 108 g/l EC                  60 ml/dekar (çıkış sonrası)
Lenacil 80 % WP                 50-100 gİdekar (ekimden önce)
Metamitrone 70 %                                400-500 g/dekar (ekimden once-çıkış sonrası)
Metholachlor 500 g/l EC                   400 ml/dekar (ekimden önce)
Paraquat 200 g/l EC              500-1000 ml/dekar (tarla hazırlığından önce)
Phenmedipham 165 g/l EC              400-600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Phenmedipham+Desmedipham 80+80 g/l EC             400-600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Phenmedipham+Desmedipham 129+34 g/l EC             400 ml/dekar (çıkış sonrası)
Phenmedipham+Desmedipham 80+100 g/l EC              600 ml/dekar çıkış sonrası)
Propyzamide 50 % WP                 300-400 g/dekar (çıkış sonrass
Quizalofop-P-Tefuryl 40 g/l EC                  100-125 ml/dekar (çıkış sonrası)
Quizalofop-P-Ethyl 50 g/l EC                  75-100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Tepaloxydim 050 g/l EC                 100 ml/dekar çıkış sonrası)
Sethoxydim 111.75 g/l EC                 150-300 ml/dekar (çıkış sonrası)
Propaquizafop 100 g/l EC                 50 ml/dekar (çıkış sonrası)
Fhenmedipham+Desmedipham+Ethafumesate 93.5+73.2+114.8 g/l  EC       75 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
TARİHİ ALANLARDAKİ YABANCIOTLAR
Glyphosate 480 g/l SL                     1000 ml (sonbahar çımlenme öncesi)
Thiazafluron 80% WP                   1500 g (sonbaharçımenme öncesi)
Tri.lso.+Picloramamin 396+102 g/l EC                  700-1000 ml ilkbahar çimlenme başlangıcı)
Sağ Ok: GERİ
TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE YABANCIOTLAR
Amınotrıazole+Glyphosate-.-Ammonium thiocyanate 120+60+108 g/l SC 1500 ml/dekar
Bromacil 80% WP                    400-800 g/dekar (çıkış öncesi)
Bromacil+Diuron 53+27 % WP                    450-900 g/dekar (çıkış öncesi)
Diuron 80 % WP                    250 g/dekar (çıkış oncesi)
Fluazifop Butyl 250 g/l EC                     100-400 ml/dekar (çıkış sonrası)
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                   100-400 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glufosinate ammonium 200 g/l EC                  300-750 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glyphosate 240 g/l EC                           400 ml/dekar (çıkış sonrası)
Glyphosate 480 g/l EC                          300-600 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop ethoxyethylester 125 g/l EC                          100-400 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop-R-Methylester 108 g/l EC                          60-240 ml/dekar (çıkış sonrası)
Linuron 47.5 % WP                          250 g/dekar (çıkış öncesi)
Methazole 75% WP                          800 g/dekar (çıkış öncesi)
Paraquat 200 g/l EC                          400 ml/dekar (çıkış sonrası)
Terbumeton--Terbutyhlazıne 25+25% SC-WP                    800-1500 g/dekar (çıkış öncesi)
Glyphosate trimesium 480 g/l SL                            500-650 g/dekar (çıkış sonrasıı
EPTC 849 g/l EC                            800 ml/dekar (çıkış öncesi)
Dalapon 85 % SP                             1000 g/dekar (çıkış Sonrası)
Norflurazon 80 % DF  600-750 g/dekar (çıkış öncesi)
Thiazopyr 240 g/l EC                            200 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
TÜTÜN FİDE YASTIKLARINDA YABANCIOTLAR 
Dıphenamide 90 % WP                          650 g/dekar çıkış öncesi)
Metam Sodium 500 g/l EC                              250 ml 100-150 lt/dekar (100-1250 ml100 lt suya)
Methyl Bromide 98 % GAZ                        50 kg/dekar
Sağ Ok: GERİ
TÜTÜNDE YABANCIOTLAR 
Pendimethalin 500 g/l EC                              250 ml
Sağ Ok: GERİ
YER FISTIĞINDA YABANCIOTLAR   
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                             100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop ethoxyethylester 125 g/l EC                                 100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop-R-Methyester 108 g/l EC                              60 ml/dekar (çıkış sonrası)
Imazamox 120 g/l SL 40 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
YONCADA KÜSKÜT (Cuscuta spp.) 
Atrazine 50 % WP                                700 gidekar 700 g/dekar
Chlorpropham 466 g/l EC                                 1000 ml/dekar 1000 ml/dekar
Diquat 200 g/l EC                                 500 mlidekar 500 ml/dekar
Paraquat 200 g/l EC                                  500 ml/dekar 500 ml/dekar
Propyzamide 50 % WP                                  300 g/dekar 300 g/dekar
Simazine 50 % WP                                   4 kgidekar 4 kg/dekar
Imazethapyr 100 g/l SL                                    50 ml/dekar çıkış sonrası 50 ml/dekar çıkış sonrası
Sağ Ok: GERİ
BOSTAN TARLALARINDA SORUN OLAN YABANCIOTLAR
Metotachlor 500 g/l EC                                 400 ml/dekar (ekim öncesi)
Fluazifop-P-Butyl 125 g/l EC                                100 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop ethoxyethylester 125 g/l EC                                  100 ml/dekar çıkış sonrası)
Fenoxaprop-Ethyl 120 g/l EC                                   150-200 ml/dekar (çıkış sonrası)
Haloxyfop-R-Methylester 108 g/l EC                                  60 ml/dekar (çıkış sonrası)
Quizalofop-P-Tefuryl 40 g/l EC                                  150 ml/dekar (çıkış sonrası)
Sağ Ok: GERİ
ZEYTİN ALANLARINDA YABANCI OTLAR
Glyphosate 78.5 % DF 200-400 g/dekar