MEYVE HASTALIKLARI TEKNİK TALİMATLARI 
KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ
 
KİRAZ VE VİŞNE’DE MUMYA (MONİLYA) HASTAL1ĞI (Sclerotinia Iaxa)  
KÖK KANSERİ (Agrobacterium tumefaciens)  
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER (Pseudomonas syringae)   
ARMUTTA KARALEKE HASTALIĞI (Venturia pirina)   
ARMUT MEMELİ PASI (Gymnosporongıum fuscum)  
AYVA MONİLİASİ (Sclerotinia Iinhartiana)   
ELMA MEMELİ PASI (Gymnosporangium confusum)  
ELMA KARALEKE HASTALIĞI (Venturia inaequalis)  
ELMA KÜLLEMESİ (Podosphaera Ieucotricha)   
ERİKLERDE CEP HASTALIĞI (Taphrina pruni)  
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞ1 (Erwinia amyIovora)  
KAYISILARDA MONİLYA (Scierotinia laxa)   
KAYISILARDA YAPRAK DELEN -ÇİL- (Coryneum beijerinckii)   
ŞEFTALİ KÜLLEMESİ (Sphaerotheca pcınnoso) Peach Powdery mildew  
ŞEFTALİDE MONİLİA (Monilia laxa)  
ŞEFTALİDE YAPRAK DELEN (Coryneum beijerinckii)   
ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI- (Taphrina deformans)   
YENIDUNYA KARALEKE HASTALIĞI (Venturia inaequalis var)  
KİRAZ DAL YANIKLIĞI (Pseudomonas morsprunorum)  
ELMA AĞAÇLAR1NDA ÇİNKO NOKSANLIĞI  
ELMALARDA DEMİR NOKSANLIĞI  
CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Gnomonia Ieptostyla)  
KAYISI AĞAÇLARINDA SÜRGÜN VE DAL YANIKLIĞI (Pseudomonas syringae)  
MEYVE AĞAÇLARINDA ROSELLINIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Rosellinia necatrix) ve ARMILLARIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Armillaria meIlea)
 
Sağ Ok: GERİ
MEYVE HASTALIKLARI TEKNİK TALİMATLARI
KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ
KİRAZ VE VİŞNE’DE MUMYA (MONİLYA) HASTAL1ĞI (Sclerotinia Iaxa)
Captan 50% WP 300g
Benomyl 50% WP 60g
Carbendazim 50 % WP 75g
Thiophanate Methyl 70 % WP 60 g
Thiram 80 % WP/WG 200 g
Sağ Ok: GERİ
KÖK KANSERİ (Agrobacterium tumefaciens)
Bakır sülfat 99.5 % KR 5 kg
Sağ Ok: GERİ
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER (Pseudomonas syringae) 
Bordo bulamacı SIVI 1500+3000 g
(sonbaharda yapraklar % 75 Oranında dökülünce)
Bordo bulamacı SIVI 500+1000 g(ilkbaharda gözler uyanmadan)
Sağ Ok: GERİ
ARMUTTA KARALEKE HASTALIĞI (Venturia pirina) 
Bitertanol 25% WP 50 g
Bakır oksiklorid 50% WP 400 g
Bakır oksik 50% WP 400 g
Benomyl 50% WP 60g
Bordo bulamacı SIVI 1000 g--2000 g
Captan 50% WP 150 g
Carbendazim 50 % WP 30g
Chlorothalonil  75 % WP 200 g
Dichlofluanid 50 % WP 200 g
Difenoconazole EC 10 ml
Dodine 65 % WP 100g
Fenarimol 120g/l EC 30m1
Manep 80 % WP 300g
Penconazole+Mancozeb 2.5 + 60 % WP 100 g
Propinep 70 % WP 250g
Thiram 80 % WP/WG 200 g
Thiophanate Methyl 70 % WP 60 g
Tebuconazoles 25 % WP 25g
Sağ Ok: GERİ
ARMUT MEMELİ PASI (Gymnosporongıum fuscum)
Bakır oksiklorid 50% WP 400 g
Bakır oksik 50% WP 400 g
Bordo bulamacı SIVI 500 + 1000 g
Sağ Ok: GERİ
AYVA MONİLİASİ (Sclerotinia Iinhartiana) 
Carbendazim 50 % WP 75g
Procymidone 50 % WP 200 g
Thiophanate Methyl 70 % WP 60 g
Dodine 500 g/l FS 100ml
Sağ Ok: GERİ
ELMA MEMELİ PASI (Gymnosporangium confusum)
Mancozeb 80 % WP 250g
Sağ Ok: GERİ
ELMA KARALEKE HASTALIĞI (Venturia inaequalis)
Bakır oksiklorid 50% WP 400 g
Bakır oksik 50% WP 400 g
Bakır kalsiyum oksiklorid 16 % WP 1500 g
Bromuconazole 100 g/l SC 30 ml
Benomyl 50% WP 60g
Bitertanol 25% SC 50 g
Bordo bulamacı Sıvı 1000+2000 g; 500 g + 1000 g
Carbendazım 50 % WP 30 g
Captan 50 % WP l50 g
Captan 500 g/I FL 150 ml
ChlorothanoniI 500 g/I FL 200 mI
Chlorothalonil+Carbendazim 450+100 g/l EC 240 mI
Chlorothalonil 75 % WP 150 g
Cyprodinil 50 % WG 30 g
Cyproconazole 50 g/I EC 25 ml
Cyproconazole+Captan 1+75 % WG 150 g
Dichlofuanid 50 % WP 200 g
DifenoconazoIe 250 g/I EC 10 ml
Dithıanon 740 g/I WP 50 ml
Dithianon 70 % WG 40 g
Dodine 65 % WP 100 g
Fenarimol 120 g/l EC 30 ml
Fenbuconazole 50 g/I EC 40 ml
FIusilazoI 400 g/l EC 5 ml
Folpet 50% WP 300 g
Hexaconazole 50 g/l SC 40 ml
Kresoxim-Methyl 50 % WG 15 g
Maneb 80 % WP 300g
Mancozeb 72 % WP 250 g
Mancozeb 75 % WG 200 g
Mancozeb 80 % WP 250 g
Dodine 500 g/I FW 80 g
Metiram Complex 80 % WP 150-200 g
Myclobutanil 125 g/l EC 40 ml
Myclobutanil 245 g/I EC 15 ml
Myclobutanil+Mancozeb 1.7+60 % WP 200 g
Nuarimol 90 g/I EC 30 ml
Nuarimol-Mancozeb 1+60 % WP 150 g
Penconazole + Mancozeb 2.5+60 % WP 100 g
Propineb 70 % WP 250 g
Tebuconazole 25 % WP 25 g
Thıram (TMTD) 80 % WP/WG 200 g
Thiophanate Methyl 70 % WP 60 g
Fluazinam 500 g/I SC 50 ml
Pyrimethanil 300 g/l SC 50 ml
Iminoctadine trialbesilate 40 % WP 75 g
Sağ Ok: GERİ
ELMA KÜLLEMESİ (Podosphaera Ieucotricha) 
Benomyl 50% WP 60g
Dinocap 370 g/l EC 60 ml
Fenarimol 120 g/I EC 30ml
Flusilazol 400 g/I EC 5 ml
Kükürt 73 % WP 500g
Kükürt 80 % WP 400g
Mydobutanil 125 g/l EC 40 ml
Nitrothalisopropyl S 16.7% + 53.3% WP 200 g (çiçekten önce, çiçekten sonra 150g)
Quinomethionate 25 % WP 50 g
Tebuconazole 25 % WP 25g
Pyrazophos 300 g/I Ec 50ml
Thiophanate Methyl 70% WP 60 g
Triadimefon 5 % WP 50 g
Triforine 190 g/I EC 125 ml
Trifioxystrobin 50% WG 15 g
Sağ Ok: GERİ
ERİKLERDE CEP HASTALIĞI (Taphrina pruni)
Bakır oksiklorid 50 % WP 800 g
Bakır oksit 50% WP 800 g
Bordo bulamacı SIVI 1000-2000 g
Captan 50 % WP 300 g
Thiram (TMTD) 80 % WP/WG 300 g
Sağ Ok: GERİ
YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA ATEŞ YANIKLIĞ1 (Erwinia amyIovora)
Bordo bulamacı SIVI 1000+2000 g
Bakıroksiklorid + Maneb 37.5+20% WP 400 g
Fosetyl AL  80 % WP 400 g
Oxolinic acide 20 WP 150 g
Sağ Ok: GERİ
KAYISILARDA MONİLYA (Scierotinia laxa) 
Bitertanol 25% WP 50g
Bitertanol 300 g/l EC 100 ml
Benomyl 50% WP 60 g
Carbendazim 50 % WP 75 g
Dodine 65 % WP 100 g
İprodione 50 % WP 150 g
Hexaconazole 50 g/l SC 50 g
Procymidone 50% WP 200g
Thiophanate-Methyl 70 % WP 60 g
Thiram (TMTD) 80 % WP/WG 200 g
Thiabendazole 25 % WP 60 g
Dodine 500 g/l FW 80 ml
Cyproconazole 50 g/l EC 30 ml
Myclobutanil 125 g/l EC 25 ml
Tebuconazole 25 % WP 60 g
Dithianon 70 % WG 50 g
Sağ Ok: GERİ
KAYISILARDA YAPRAK DELEN -ÇİL- (Coryneum beijerinckii) 
Bakır oksit 50 % WP 800 g (dormant donemde, normal donemde 400 g
Bakır oksiklorıd 50 % WP 800 g (dormant dönemde, normal dönemde 400 g)
Bordo bulamacı SIVI 1+2 kg (dormant dönemde, normal dönemde 500-1000g)
Captan%50 WP                       300g
Bakır hidroksit 50 % WP                       250 g  (dormant dönemde: 500 g)
Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzlan 51.4 g/l EC                       250 ml dorrnantdönemde: 500 ml)
Ofurace + Folpet 60+450 g/l EC                        200 ml
Sağ Ok: GERİ
ŞEFTALİ KÜLLEMESİ (Sphaerotheca pcınnoso) Peach Powdery mildew
Bupirimate 250 g/l EC 40 ml
BenomyI 50 % WP 60 g
Dinocap 370 g/I EC 50 ml
Kükürt 73 % WP 500g
Kükürt 80 % WP 400g
Nitrothalisopropyl + S 16.7+53.3 % WP 150 g
Pyrazophos 300 g/l EC 50 ml
Triadimefon 5 % WP 50 g
Trifonine 190 g/l EC 125 ml
Sağ Ok: GERİ
ŞEFTALİDE MONİLİA (Monilia laxa)
BenomyI 50 % WP 60 g
Captan 50% WP 300g
Carbendazim 50 % WP 75 g
Thioptanate Methyl 70 % WP 60 g
Thiram (TMTD) WP/WG 300 g
Sağ Ok: GERİ
ŞEFTALİDE YAPRAK DELEN (Coryneum beijerinckii) 
Bakır oksiklorıd 50 % WP 800 g (1. ılaçlama) (2. ılaçlama: 400 g
Bakır oksit 50 % WP 800 g (1.ilaçlama) (2. ilaçlama: 400 g)
Bordo bulamacı SIVI 1000 g+2000 g (1.ilaçlama) (2. ilaçlama 500+1000 g)
Captan 50% WP 300g
Manep 80 % WP 300g
Folpet 50% WP 300 g
Thiram (TMTD) WP/WG 300 g
Ziram 80% WP 300g
Sağ Ok: GERİ
ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI- (Taphrina deformans) 
Bakır kalsıyum oksiklorid 16 % WP 1500 g
Bakır oksit 50 % WP 800g
Bakır oksiklorıd 50 % WP 800g
Bordo bulamacı SIVI 1000+2000 g
Folpet 50 % WP 300 g
Dithianon 70 % WG 100 g
Dodine 500 g/l FW 175ml
Zıram 76 % WG 200g
Cyproconazole + Captan  1+75 % WG 125 g
Sağ Ok: GERİ
YENIDUNYA KARALEKE HASTALIĞI (Venturia inaequalis var)
Bordo bulamacı WP 750+1500 g
Captan % 50 WP 300 g
Carbendazım 50 % WP 50 g
Thiophanate Methyl 70% WP 60 g
Dodine 65% .WP 100g
Sağ Ok: GERİ
KİRAZ DAL YANIKLIĞI (Pseudomonas morsprunorum)
Bordo bulamaa %1 SIVI 500+1000 g(1. ilaçlama)
300+600 g (2. ilaçlama)
ELMA AĞAÇLAR1NDA ÇİNKO NOKSANLIĞI
Çinko Sülfat % 97 KR 5 kg (dormant periyotta)/l kg+0,5 kg
sönmemiş kireç (yapraklı dönemde)
Metoxyphenol propan polimeri 12 % SP 5 kg (dormant periyotta)/l kg 0,5 kg sönmemiş kireç
(element çinko içeren) (yapraklı, dönemde)
Sağ Ok: GERİ
ELMALARDA DEMİR NOKSANLIĞI
Metalik Fe (chelate) 5-6 % WP 50-300 g
FeSO4 90-95 % (Karaboya) KR 1-3 kg
Sağ Ok: GERİ
CEVİZ ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Gnomonia Ieptostyla)
Maneb 80 % WP 300g
Sağ Ok: GERİ
KAYISI AĞAÇLARINDA SÜRGÜN VE DAL YANIKLIĞI (Pseudomonas syringae)
Bordo bulamacı SIVI 1500+3000 (1. ilaçlama)
500-1000 g (2. ilaçlama)
Sağ Ok: GERİ
MEYVE AĞAÇLARINDA ROSELLINIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Rosellinia necatrix) ve
ARMILLARIA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Armillaria meIlea)
Karaboya 5'lik m2ye 10 lt ilaçlı su
Göztaşı % 2’Iik m2ye 120 lt ilaçlı su