MEYVE ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI
 KİMYASAL MÜCADELE BOLUMU
 
MEYVE AĞACI AKARLAR:  
MEYVE GÖZ KURTLAR! (Anthonomus spp.)   
MEYVE TESTERELİ ARILARI (Hoplocampa brevis, H. flava, H. testudinea.)  
MEYVE FİDAN  VE AĞAÇLARINDA TOPRAK ALTI ZARARLILARI (Polyphylla spp., Melolantha spp., Anoxia spp.)
MEYVEDE KÜÇÜK KABUK YAZICI BÖCEKLER (Scolytus spp)  
MEYVEDE ALTIN KELEBEK (Euproctis chrysorrhoea)  
MEYVEDE YAPRAK GALERİ GÜVELERİ (Phyllonorycter gerasimovi, P. corylifoliella,stigmella malella, S. pyri,Lyonetia clerkella, Leucopcera Coleophora prunifoliae)- Leaf miner  
MEYVEDE AĞACI YAPRAK BİTLERİ (Aphis pomi, Dysaphis spp., Myzus persicae,   
MEYVEDE AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hypharıtria cunea)  
MEYVEDE HAZİRAN BÖCEĞİ (PoIyphyIIa fullo)  
MEYVEDE KAMBUR ÜÇGEN BÖCEGİ (Cerasa bubalus)  
MEYVEDE SAN JOSE KABUKLU BİTİ (Quadraspidiotus perniciosus)  
MEYVEDE AGAÇ SARI KURDU (Zeuzera pyrina)  
MEYVEDE YÜZÜK KELEBEĞİ (Maiacosoma neustria)  
MEYVEDE FİDAN DİP KURTLARI (Capnodis spp)  
MEYVEDE VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Lepidosaptıes uimi)   
MEYVEDE TOMURCUK TIRTILLARI (Spilonota oceliana, Hedya nubifercına, Recurvuriu nanella)   
MEYVE DE YAPRAK BÜKENLER (Archips rosanus, Archips xylosteanus)  
MEYVEDE ZEYTİN KABUKLU B1TI (Porlatoria oleae)   
DOĞU MEYVE GÜVESİ (Cydia-Gropholitha- molesto)    
ELMA AĞ  KURDU (Yponomeuta malinellus)  
ELMA GÖVDE KABUK KURDU (Synanthedon myopaefomts)  
ELMA İÇ  KURDU (Cydia- Carpocapsa- pomellelia)     
ERİK İÇ KURDU (Laspeyresla-cyaıa.. Fuııebrana)  
ELMA PAMUKLU BİTİ (Eriosoma Ianigerum)    
KİRAZ SİNEĞİ (Rhagoletis cerasi)   
KIRAZ SULUĞÜ (Caliroa limacina)  
KİRAZDA AĞAÇ KIZIL KURDU (Comlus comlus)  
ŞEFTALİ FİLİZ GÜVESİ (Anarsia lineatella)  
ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Comlomytilus-Nilocaspıs- halli)  
ARMUT KAPLANI (Stephanitis pyri)   
ARMUT KIRMIZI KABUKLU BİTİ (Epidiaspis leperii)  
ARMUT YAPRAK UYUZU (Eriophyes pyri) -  
ARMUT YAPRAK PSİLLİDİ - (Psylla  pricola - Cacopsylla pyri)  
BADEM İÇ KURDU (Eurytoma amygdalı)  
DUT KABUKLU BİTİ (Pseudaulacas pis pentagona)  
KESTANE IÇ KURTLARI (Cydia spiendana, Curculio elephans)  
BAKLA ZINNI (Epicometis hirta)  
KAHVERENGİ KOŞNİL BAKLA (Parthonolecanium corni)  
ÇİLEKTE KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Tetranychus spp.)     
     
     
   
Sağ Ok: GERİ
 
 
MEYVE ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI
 KİMYASAL MÜCADELE BOLUMU
MEYVE AĞACI AKARLAR:
(Terraychus viennensis, Cenopalpus pulcher, Tetranychus urticae, Panonychus uImi,
 Bryobia rubrioculus) - Fruit tree mites
Etoxazole 110 g/l SC 35 ml (elmada P. ulmı’ye karşı)
Amitraz 200 g/l EC 150 ml
Acrinathrin 150 g/I EC 25 ml elmada T. urticae karşı,
Azocyclotin 25 % WP 100-150 g elmada akdiken akarına karşı
Bromopropylate 500 g/l EC 100 ml
Cyhexatin 25% WP 125 g
Clofentezine 500 g/l   SC 20 ml  (elmada kışlayan yumurtalara karşı)
Dicofol 195 g/l EC 150 ml
Ethoate Methyl 420 g/I EC 100 ml (şeftalide kırmızı örümceğe karşı)
Fenbutatin oxide 500 g/l SC 30 ml
Fenpropathrin 185 g/l EC 25 ml (elmada Tetranychus spp. karşı)
Fenpyroximate 50 g/I SC 50 ml (eimada P. ulmi’ye karşı)
Flubenzimine 50 % WP 75 g (elmada akdiken akarına karşı)
Hexythiazox 50 g/l EC 50 ml (elmada P. ulmiye karşı)
Kükürt 80 % WP 400 g
Omethoate 565 g/I SL 125 g (elmada kırmızı örümceğe karşı)
Petrol Yağı+DNOC 650+ 15 g/l SIVI 5 lt. (95 lt suya-kış mücadelesi)
Propargite 570 g/l EW 75 ml (elmada akdiken akarına karşı)
Propargite 588 g/I EC 100 ml elmada P. uImi’ye karşı)
Propargite 790 g/I EC 75 ml şeftalide T. urticae, elmada P. Ulmi’ye karşı
Phosmet 50% WP 120 g
Quinomethionate 25 % WP 40 g
Tetradifon 75,2 g/l EC 200 ml (bır mevsimde 3 defadan fazla Kullanılmaz)
Tebufenpyrad 20 % WP 37.5g
Triazophos 420 g/l EC 100 ml
Fenazaquın 200 g/l SC 50 ml (elmada P. ulmi’ye karşı
Bifenthrin 100 g/l EC 50 ml (elmada P. uImi’ye karşı)
Formothion 330 g/l EC 150 ml
Hexythiazox + Fenpropathrin 25+50g/l 50 ml elmada P. Ulmi’ye karşı
Pyridaben 20 % WP 50 - 75 g elmada
Cyhexatin 632 g/l FL 50 ml
Halfenprox 50 g/I CS 75 ml (elmada P. Ulmi’ye karşı)
Pyrimidafen 104 g/l SC 30 ml elmada P. ulmiye karşı)
Sağ Ok: GERİ
Etoxazole 110 g/l
SC 35 ml (elmada P. uImi’ye karşı)
MEYVE GÖZ KURTLAR! (Anthonomus spp.) 
Carbaryl 5 % Toz 2500 g/dekar
Carbaryl 50 % WP 200 g
Diazinon 185 g/l EC 250 ml
Diazinon 630 g/l EC 75 ml
Endosülfan 360 g/l - 32,95 % EC/WP 150 ml/g
Malathion 190 g/l EC 300 ml
Malathion 25% WP 250 g
Sağ Ok: GERİ
Malathion 650 g/l
EC 100 ml
MEYVE TESTERELİ ARILARI (Hoplocampa brevis, H. flava, H. testudinea.)
Azinphos Methyl 230 g/l-25 % EC/WP 200 ml/200 g
Carbaryl 50% WP 200 g
Dioxathion 240 g/l EC 200 ml
Deltamethrin 25 g/l EC 30ml
Endosülfan 360 g/l-32,9 % EC/WP 200 ml/200 g
Fenthion 525 g/l EC 150 ml
Malathion 190 g/I EC 400 ml
Malathion 650 g/l EC 125 ml
Endosülfan+Parathion M. 300+128 g/l 100 ml
Parathion Methyl 360 g/l
EC 100 ml
Phosalone 350 g/l-30 % EC/WP 200 ml/g
MEYVE FİDAN  VE AĞAÇLARINDA TOPRAK ALTI ZARARLILARI (Polyphylla spp., Melolantha spp., Anoxia spp.)
Endosulfan 32,9 % WP 8 g/l m2 taç izöüşüm alanına
Sağ Ok: GERİ
Chlorphrifos Ethyl 25 %
WP 15 g/l m2 taç izdüşüm alanına
MEYVEDE KÜÇÜK KABUK YAZICI BÖCEKLER (Scolytus spp)
Azinphos Methyl 25 % WP 300g
Carbaryl 50 % WP 200g
Carbaryl 85 % WP 100 g
Sağ Ok: GERİ
Methiocarb 50 %
WP 150 g
MEYVEDE ALTIN KELEBEK (Euproctis chrysorrhoea)
Azinphos Methyl 25 % WP 200g
Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg WP 50 g
Carbaryl 50 % WP 200g
Diazinon 185 g/l
 EC 200 ml
Malathion 190 g/l-650 g/l EC 500ml- 125ml
MEYVEDE YAPRAK GALERİ GÜVELERİ (Phyllonorycter gerasimovi, P. corylifoliella,stigmella malella, S. pyri,Lyonetia clerkella, Leucopcera Coleophora prunifoliae)- Leaf miner
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Fenthion 525g/l EC 150ml
Endosulfan 360 g/l EC 150ml
Omethoate 565g/l EC 150ml
Methidathion 426g/l EC 100ml
Endosulfan+Parathion Methyl 300+128 g/l EC 150 ml
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml
Trichlorfon 80 %
SP 100 g
Flufenoxuron 50 g/l DC 125 ml (Armutta Leucoptero scitella)
MEYVEDE AĞACI YAPRAK BİTLERİ (Aphis pomi, Dysaphis spp., Myzus persicae, 
Bromophos 360 g/l EC 125ml
Chlorpyrios Ethyl 480 g/l EC 150 ml
Chlorpyrios Methyl 227 g/l EC 400 ml (şeftaIide H. prunı’ye karşı)
Diazinon 185g/l EC 200ml
Diazinon 630 g/l EC 75 ml
Dichlorvos 550 g/l EC 200 ml
Dimethoate 400 g/l EC 100 ml
Fenthion 525 g/l EC 150ml
Fenitrothion 550 g/l EC 100 ml
Formothion 336 g/l EC 150ml
Malathion 190 g/l EC 400 ml
Malathion 25 % WP 300g
Malathion 650 g/l EC 125ml
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml (Aphis pomfde 25 ml)
Methidathion 426 g/l EC 75 ml
Omethoate 565g/l EC 125 ml (şeftalilerde fitotoksisite yapabılır
Oxydemeton Methyl 265 g/l EC 100 ml (Aphis pomide 25 ml)
Petrol Yağı + DNOC 650+15 g/l SIVI 5 lt (95 lt suya) - kış llaçiaması
Phosalone 350 g/l-30 % EC/WP 200 ml/g
Primicarb 50% WP 50 g (Aphis pomi’de 30 g)
Phoshamıdon 500 g/l SL 60 ml
Bifenthrin 100 g/l EC 50 ml (şeftalıde)
Tau-Fluvatinate 240 g/l FL 10 ml elma ve şeftalide)
İmidacloprid 350 g/l SC 20 ml elma ve şeftalide)
Beta-Cyfluthrin 25 g/l EC 30 ml (Aphis pomi)
Thiometon 244 g/l EC 125 ml
Carbosulfan 250 g/l EC 125 ml (Aphıs pomi)
Pymetrozine 25 % WP 30 g (şeftalide)
Pymetrozine 50 % WG 20 g (şeftalide)
Sağ Ok: GERİ
MEYVEDE AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hypharıtria cunea)
Diflubenzuron 25 % WP 20g
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Azinphos Methyl 25 % WP 200g
Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg WP 50 g
Carbaryl 50 % WP 200g
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 100 ml
Chlorpyrifos Ethyl 2 % TOZ 3 kg/dekar (sadece fındık, bağ ve sebzede)
Endosulfan 360 g/I-32,9 % EC 300 ml/g
Methidathion 426 g/I EC 100 ml
Triflumuron 25% WP Sağ Ok: GERİ
80 g/dekar fındıkta
MEYVEDE HAZİRAN BÖCEĞİ (PoIyphyIIa fullo)
Endosulfan 32.9 % WP 8g/ 1 m2 itaç ızdüşiim alanına ilaç olarak>
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml (nokta iiaçlaması, ner köke Sit maN
Sağ Ok: GERİ
Chlorpyrifos Ethyl 25%
WP 15 g/ m2
MEYVEDE KAMBUR ÜÇGEN BÖCEGİ (Cerasa bubalus)
Carbaryl 5 % TOZ 3 kg/dekar
Malathion 2 % TOZ 3 kg/dekar
Sağ Ok: GERİ
MEYVEDE SAN JOSE KABUKLU BİTİ (Quadraspidiotus perniciosus)
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 100 ml (yaz mücadelesi)
Carbosulfan 250 g/l EC 150 ml (yaz mücadelesi)
Ethıon 500 g/I EC 150 ml (yaz mücadelesi)
Methıdathion 426 g/l EC 100 ml (yaz mücadelesi)
Methidathion 426 g/l-40 % EC/WP 75 ml/g yaz mücadelesi)
Petrol Yağı +  DNOC 650+15 g/l SIVI 5 lt (95 lt. Suya)
Quinalphos 245 g/l EC 125 ml (yaz mücadelesi)
Omethoate 565 g/l EC 150 ml (yaz mücadelesı)
Sağ Ok: GERİ
Phosmet 50 %
WP 200 ml yaz mücadelesi)
MEYVEDE AGAÇ SARI KURDU (Zeuzera pyrina)
Azınphos Methyl 25 % WP 200 g
Azınphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 200 ml
Dichlorvos 550 g/I EC 200 ml
Diazinon 630 g/l-185 g/I EC 75 ml-200 ml
Dimethoate 400 g/I EC 150 ml
Sağ Ok: GERİ
Fenthion 525 g/I
EC 150 ml
MEYVEDE YÜZÜK KELEBEĞİ (Maiacosoma neustria)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg WP 50 g
Carbaryl 50 % WP 200 g
Malathion 190 g/l EC 400 ml
Malathion 650 g/I EC 125 ml
Sağ Ok: GERİ
Diazinon 185 g/I
EC 200ml
MEYVEDE FİDAN DİP KURTLARI (Capnodis spp)
Azinphos Methyl 230 g/I EC 200 ml
Dımethoate 400 g/I EC 200 ml
Sağ Ok: GERİ
Oxydemeton Methyl 265 g/l
EC 150 ml
MEYVEDE VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Lepidosaptıes uimi) 
Azinphos Methyl 230 g/I EC 200 ml
Azinphos Methyl 25% WP 200 g
DNOC Ammonium 615 g/I EC 400 ml
Ethion 500 g/I EC 150 ml
Methıdathion 426 g/l EC 100ml
Petrol Yağı+DNOC 650+15 gıl SIVI 5 It/95 lt suya (yumuşak çekirdeklilere)
Petrol Yağı+DNOC 650+15 g/l SIVI 4.5 It/95 it suya (sert çekirdeklilere)
Yazlık yağlar 700 g/I-850 g/I SIVI 1,5 lt-1,2 lt
Fenthion 525 g/I EC 150ml
Sağ Ok: GERİ
MEYVEDE TOMURCUK TIRTILLARI (Spilonota oceliana, Hedya nubifercına, Recurvuriu nanella) 
Deltamethrin 25 g/I EC 30ml
Azinphos Methyl 25 %-230 g/l WP 200 g/ml
Diazinon 630 g/l EC 75 ml
Endosulfan 360 g/I EC 100 ml
Diazinon 185 g/l EC 200ml
Fenıtrothion 550 g/l EC 150 ml
Malathıon 190 g/l EC 400 ml
Malathion 650 g/l EC 125 ml
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml
Thiometon 244 g/l EC 100 ml
Oxydemeton Methyl 265 g/l EC 100 ml
Sağ Ok: GERİ
MEYVE DE YAPRAK BÜKENLER (Archips rosanus, Archips xylosteanus)
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 75 ml (elmada)
Dioxathion 240 g/l EC 200 ml
Phosalone 350 g/l EC 170 ml (kırazda)
Diazinon 185 g/l EC 150ml
Diazinon 630 g/l EC 70ml
Parathion M. 360 g/I EC 150ml
EndosuIfan 32.9 % WP 150 g
Fenitrothion 550 g/l EC 150 ml
Malathion 25 % WP 250g
Malathion 650 g/l EC 100 ml
Permethrin 250 g/l EC 50 ml
Cypermethrin 200 g/l EC 25ml
Etrimfos 520 g/l EC 150 ml
Tau-FluvaIinate 240 g/l FL Sağ Ok: GERİ
30 ml (kırazda)
MEYVEDE ZEYTİN KABUKLU B1TI (Porlatoria oleae) 
Azinphos Methyl 230 g/l- 25 % EC/WP 200 ml/g
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 100 ml
Malathion 190 g/l EC 500 ml
Malathion 650 g/l EC 150 ml
Methidathion 426 g/l EC 100 ml
Yazlık yağ 700g/l SIVI Sağ Ok: GERİ
1.5 lt
DOĞU MEYVE GÜVESİ (Cydia-Gropholitha- molesto)
Omethoate 565 g/l SC 200 ml
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Azinphos Methyl  25 % WP 200 g
Carbaryl 50 %-85 % WP 200g/120g
Diazinon 185 g/l EC 200 ml
Diazinon 630 g/l EC 75 ml
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml
Malathion 190 g/l EC 300 ml
Malathion 650 g/l EC 100 ml
Phosalone 350 g/l-30 % EC/WP 200 ml/g
Sağ Ok: GERİ
Malathion 25 %
WP 80 g/dekar (fındıkta)
ELMA AĞ  KURDU (Yponomeuta malinellus)
Azinphos Methyl  25 % WP 200 g
Alphacypermethrin 100 g/l EC 15 ml
Bacillus thuringiensis 16000 IU/mg WP 25 g
Deltamethrin 25 g/l EC 30 ml
Diazinon 630 g/l EC 70 ml
Diazinon 185 g/l EC 150ml
EndosuIfan 32.9 % WP 200 g
Etrimfos 520 g/l EC 150ml
Fenitrothion 40 % WP 200 g
Fenitrothion 550 g/l EC 150 ml
Fenvalerate 190 g/l EC 25 ml
Malathion 190 g/l WP 400g
Malathion 650 g/l-190 g/l EC 200 ml-500 ml
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml
Omethoate 565g/l EC 100 ml
Fosmet 50% WP 60g
Phosphamidon 500 g/l SL 40 ml
Fenthion 525 g/l WP 100 g
Trichlorfon 600 g/l EC 200 ml
Trichlorfon 80 % SP 125g
Methiocarb 50% WP 100 g
Formothion 336 g/l EC 150 ml
Phosalone 30 % - 350 g/l WP/EC 200 g/ml
Permethrin 250 g/l EC 50 ml
Labda-CyhaIothrin 50 g/l EC 10 ml
Sağ Ok: GERİ
Carbaryl 85 %
SP 120g
ELMA GÖVDE KABUK KURDU (Synanthedon myopaefomts)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 200 ml
Dichlorvos 550 g/I EC 200 ml
Endosulfan 360 g/l-32,9 % EC 150 ml/g
Sağ Ok: GERİ
Methidathion 426 g/l
EC 125 ml
ELMA İÇ  KURDU (Cydia- Carpocapsa- pomellelia)   
Alphacypermethrın 100 g/l EC 20 ml  
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Azinphos Methyl 25 % WP 200 g
Bifenthnn 100 g/l EC 120 ml
Carbaryl 50 % WP 200 g  
Carbaryl 85 % WP 120g
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 125 ml
Cypermethrın 200 g/l - 250 g/l EC 25 ml-20 ml  
Deltamethrin 25g/I EC  10 ml  
Dıflubenzuron 25 % WP 40 g  
Diflubenzuron 480 g/l SC 20 ml  
Tau-Fluvalinate 240 g/lt EC 30 ml
Esfenvalerate 50 g/l EC 10 ml
Esfenvalerate 200 g/l EC 5 ml
Flufenoksuron 50 g/l DC 100 ml
Fenpropathrin 185 g/l EC 15 ml
Fenvalerate 190 g/l EC 10 ml
Fenthion 525 g/l EC 150 ml
Hexaflumuron 100 g/l EC 50 ml
Lambda Cyhalothrin 50 g/1-25g/l EC 20 ml/30ml
Methıdathıon 426 g/l-40 % EC/WP 100 ml/g
Omethoate 565 g/l EC 100 ml
Permethrin 250 g/l EC 50 ml
Phosalone 30 % WP 200 g
Phosalone 350 g/l EC 200 ml
Phosmet 50 % WP 150 g
Tralomethrin 36 g/l EC 35 ml
Triazophos 420 g/l EC 100 ml (amasya çeşidinde fitotoksittir.
Triflumuron 25 % WP 40 g
Etrimfos 520 g/l EC 150 ml  
Methiocarb 50 % WP 200 g
Teflubenzuron 50 g/1 SC 100 ml
Zetacypermethrin 100 g/l EW 15ml  
Sağ Ok: GERİ
Novaluron 100 g/l
EC 60 ml
ERİK İÇ KURDU (Laspeyresla-cyaıa.. Fuııebrana)
Azınphos Methyl 230 g/l EC  200 ml
Azınphos Methyl 25 % WP 200 g
Carbaryl 50 % WP  200 g  
Phosalone 30 % - 350 g/1 WP/EC 200 g/ml
Sağ Ok: GERİ
Trichlorfon 80 %
SP  100 g  
ELMA PAMUKLU BİTİ (Eriosoma Ianigerum)  
Azınphos Methyl 25 % WP 200 g
Bromophos 360 g/l EC 125 ml
Diazınon 185 g/l EC 200 ml
Diazınon 630 g/l EC 75 ml
Dichlorvos 550 g/l EC 200 ml
Dimethoate 400 g/l EC 100 ml
Fenitrothion 550 g/l EC 100 ml
Formothion 336 g/l EC 150 ml
Malathıon 190 g/l EC 300 ml
Malathıon 650 g/l EC 100 ml
Methidathion 426 g/l EC 80 ml
Endosulfan 32.9 % WP 200 g
Oxydemeton Methyl 265 g/l EC 100 ml
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml
Omethoate 565 g/l SL 125 ml
Sağ Ok: GERİ
Phosalone 350 g/1-30 %
EC/WP 200ml/g
 
KİRAZ SİNEĞİ (Rhagoletis cerasi)  RESİM
Bromophos 360 g/l EC 125 ml
Diazınon 185 g/l EC 200ml
Diazınon 630 g/l EC 375 ml
Malathıon 190 g/l EC 300 ml
Malathıon 25 % WP 250 g
Malathıon 650 g/l EC 100 ml
Sağ Ok: GERİ
Trichlorfon 600 g/l
EC 100 ml
KIRAZ SULUĞÜ (Caliroa limacina)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Azinphos Methyl 25 % WP 200 g
Diazinon 185 g/l EC 200ml
Formothion 336 g/l EC 150 ml
Sağ Ok: GERİ
Malathion 190 g/l
EC 200 ml
KİRAZDA AĞAÇ KIZIL KURDU (Comlus comlus)
Cpermethrin 250 g/l EC 80 ml
Sağ Ok: GERİ
Dichlorvos 550 g/l
EC 200 ml/dekar
ŞEFTALİ FİLİZ GÜVESİ (Anarsia lineatella)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Azinphos Methyl 25 % WP 200 g
Endosulfan 32,9 % WP 150 g
Ethion 50 g/l EC 200 ml
Malathıon 190 g/l EC 300 ml
Malathıon 25 % WP 250 g
Malathıon 650 g/l EC 150 ml
Phosalone 30 % - 350 g/l WP/EC 200 g/ml
Omethoate 565 g/l EC 200 ml
Triazophos 420 g/l EC 100 ml
Trichlorfon 80% SP 130g
Sağ Ok: GERİ
Phosmet 50 %
WP 150g
ŞEFTALİ VİRGÜL KABUKLU BİTİ (Comlomytilus-Nilocaspıs- halli)
Azinphos Methyl 25 % WP 200 g
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 150 ml
Dımethoate 400 g/I EC 150 ml
Ethion 500g/l EC 150 ml
Fenthion 525 g/I EC 150 ml
Yazlıkyağ 700 g/l SIVI 1500 ml
YazIık yağ 850 g/l SIVI 1200 ml
Malathion 25% WP 250g
Malathion 190 g/l EC 300 ml
Malathion 650 g/l EC 100 ml
Methidathion 426 g/l - 40 % EC 100 mlİg
Sağ Ok: GERİ
Petrol yağı+DN0C 650+15 g/l
SIVI 5lt (95 lt suya-kış ilaçlaması)
ARMUT KAPLANI (Stephanitis pyri) 
Azinphos Methyl 25 % WP 200 g (kırmızı örümcek problemi olan yerlerde kullanılmaz)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml (kırmızı örümcek problemi olan yerlerde kullanılmaz)
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 150 ml
Dımethoate 400 g/I EC 80 ml
Diazınon 185 g/l-630 g/l EC 200ml - 75 ml
Fenthion 525 g/I EC 150ml
Malathion 25% 200 ml
Malathion 190 g/l EC 300 ml
Malathion 650 g/l EC 100 ml
Parathion Methyl 360 g/l EC 100 ml
Omethoate 565 g/l EC 100 ml
Phosalone 30 % WP 200g
Phosalone  350 g/l EC 150ml
Sağ Ok: GERİ
Oxydemeton Methyl 265 g/l
EC 100 ml
ARMUT KIRMIZI KABUKLU BİTİ (Epidiaspis leperii)
Azinphos Methyl 25 % WP 200g
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/I EC 100 ml
Ethion 500 g/l EC 150ml
Methıdathon 426 g/l EC 75 ml
Petrol yağı + DNOC 650+15 g/l SIVI 5 lt (95 lt suya)
Sağ Ok: GERİ
Yazlık yağlar 700 g/l
SIVI 1 lt
ARMUT YAPRAK UYUZU (Eriophyes pyri) -
Carbaryl 50 % WP 200 g
Endosulfan 360 g/l EC 150 ml
Endosulfan 32.9% WP 150 ml
Kükürt 73 % WP 500g
Sağ Ok: GERİ
Petrol yağı+DNOC 650+15 g/l
SIVI 5 lt (95 lt suya)
ARMUT YAPRAK PSİLLİDİ - (Psylla  pricola - Cacopsylla pyri)
Amitraz-Bifenthrin 200+25 g/l EC 200 ml
Amitraz 200 g/l EC 300 ml
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml
Diflubenzuron 25 % + Bitkisel yağ WP+SIVI 40g+300 ml
Fenvalerate 190 g/l EC 30 ml
Methidathion 426 g/l EC 100 ml
Cypermethrın 250 g/l EC 20 ml
Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml
Yazlık yağ 850 g/l+Malathion 190g/l EM 1500 ml + 300 ml
Phosalone 350 g/l EC 200 ml
İmidacloprid 350 g/l SC 40 ml
Triflumuron 25 % WP 40 g+300 ml bitkisel yağ
Tebufenpyrad 20 % WP 100 g
Teflubenzuron 50 g/l SC 150 ml
Teflubenzuron 150 g/l SC 50ml
İmidacloprid 200 g/l SL 75 ml
Sağ Ok: GERİ
Diflubenzuron 480 g/l
SC 25+50 ml (yayıcı yapıştırıcı)
BADEM İÇ KURDU (Eurytoma amygdalı)
Azinphos Methyl 2,5 % TOZ 700 g/ağaç (kırmızı örümcek olan yerde akarisitle)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml (kırmızı örümcek olan yerde akarisitle)
Azinphos Methyl 25 % WP 200 g (kırmızı örümcek olan yerde akarısıtle9
Endosülfan 360 g/I-32,9 % EC/WP 150 ml/g
Methiocarb 2 % TOZ 400 g/ağaç
Endosülfan 5 % TOZ 500 g/ağaç
Sağ Ok: GERİ
Methiocarb 50%
WP 150 g
DUT KABUKLU BİTİ (Pseudaulacas pis pentagona)
Azinphos Methyl 25% WP 200 g
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 100 ml
Ethion 500 g/l EC 150 ml
Methidathion 428 g/l-40 % EC/WP 75 ml/g
Petrol yağı 650 g/l+DNOC 15 g/l SIVI 5 lt (95 lt suıya)
Sağ Ok: GERİ
Sağ Ok: GERİ
Sağ Ok: GERİ
Yazlık yağlar 700 g/l
SIVI 1 lt
KESTANE IÇ KURTLARI (Cydia spiendana, Curculio elephans)
Endosülfan 32.9 % WP 20 g/1 m2 gömü alanına
BAKLA ZINNI (Epicometis hirta)
Endosülfan 360 g/l-32.9 % EC/WP 150 ml/g
KAHVERENGİ KOŞNİL BAKLA (Parthonolecanium corni)
Azinphos Methyl 230 g/l-25 % EC/WP 200 ml/g
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 150 ml
Methidathion 426 g/l EC 75 ml
Omethoate 565 g/l EC 75 ml
Sağ Ok: GERİ
Yazlık yağ 850 g/l
SIVI 1.2 it
ÇİLEKTE KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Tetranychus spp.) 
Azocyclotin 25 % WP 125 g
Bromopropylate 500 g/l EC 100ml
Dicofol 195 g/l EC 200 ml
Dicofol 195 g/l+Tetradifon 75.2 g/l EC 150 + 1 50 ml
Tebufenpyrad 20 % WP 60 g
Chlorfenapyr 360 g/l SC 35 ml