BAĞ HASTALIKLARI TEKNİK TALİMATLARI 
KİMYASAL MÜCADELE BOLÜMÜ
 
BAĞ  ANTRAKN0ZU (Elsinoe ampelina)  
BAĞLARDA KURŞUNİ KUF (Botryotinia fuckeliana)     
BAĞ  KÜLLEMESİ (Uncinula necator)  
BAĞ MILDIYÖSÜ (Plosmopora viticola)    
BAĞLARDA ÖLÜ KOL (Cryptosporella-Phomopsis-viticola)   
   
   
   
BAĞ HASTALIKLARI TEKNİK TALİMATLARI
KİMYASAL MÜCADELE BOLÜMÜ
Etkili Madde Adı ve Miktarı Formülasyon 100 lt Suya Preparat
BAĞ  ANTRAKN0ZU (Elsinoe ampelina)
Bakır oksit 50 % WP 300-500 g
Bakır oksiklorıd 50 % WP 300-500 g
Bordo bulamacı SIVI 250+500 g (l. ilaçlama)
500+1000 g (2. ilaçlama)
750+1500 g (3. ilaçlama)
Bordo bulamacı SIVI 1.5+3 kg (kış mücadelesi)
Demır sülfat+Sülfirik asit KR+SIVI 35 kg+1 lt (kış mücadelesi)
Sağ Ok: GERİ
BAĞLARDA KURŞUNİ KUF (Botryotinia fuckeliana) 
Dichlofluanid 50 % WP 200 g
Polylfluanid 50 % WP 200 g
Trichoderma harzianum izolatı Na 30 25 % WP 200 g
İprodione 50% WP 75 g
Procymidone 50 % WP 75 g
Procymidone 500 g/l SC 65 ml
Vinclozolin 50 % WP/DF 75 g
Pyrimethanil 300 g/l SC 100 ml
İmazalil 500 g/l EC 30 ml
Cyprodinil+Fludioxonil 3 7,5+25 % WG 50 g
Sağ Ok: GERİ
BAĞ  KÜLLEMESİ (Uncinula necator)
Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml
Bupirimate 250 g/l EC 40 ml
Carbendazim 50 % WP 60 g
CyproconazoIe 50 g/l EC 20 ml
CyproconazoIe+Kükürt 0.8+80 % WP 100 g
Diniconazole 50 g/I EC 30 ml
Dinocap 350 g/l EC 20 ml
Dinocap 475 g/l EC 40 ml
Fenarimol 120 g/I EC 15 ml
Fenarimol+Quinoxyfen 60+200 g/l EC 20 ml
Fenbuconazole 50 g/I EC 40 ml
Flusilazol 400 g/l EC 3 ml
Hexaconazole 50 g/l SC 30 ml
Kükürt 73 % WP 500ml
Kükürt 80 % WP 400ml
Myclobutanil 125 g/l EC 15 ml
Myclobutanil 245 g/l EC 7,5 ml
Myclobutanil+Dinocap 75+325 g/l EC 30 ml
Nuarimol 90 g/l EC 10 ml
Penconazole 100 g/I EC 25 ml
Tridemorf 225 g/l+Nuarimol 26 g/l EC 60 ml
Triflumizole 30% WP 30 g
Kükürt  80-92-98 % Toz 2 kg/dekar
İminoctadine trialbesilate 40 % WP 75 g
Triadimefon 5% WP 100 g
Triadimenol 50 g/l EW 100 ml
Tebuconazole 250 g/l EC 40 ml
Quinomethionate 500 g/I SC 25 ml
Bakır tuzları + Folpet  1,5+70% WP 200 g
Bromuconazole 100 g/l SC 30ml
Penconazole 200 g/I EW 10 ml
Pyrazophos 300 g/l EC 50 ml
Triforine 190g/I EC 125ml
Triadimenol+Folpet  1,5+70% WP 200 g
Trifloxystrobin 50 % WG 15 g
Sağ Ok: GERİ
BAĞ MILDIYÖSÜ (Plosmopora viticola)  
Azoxystrobin 250 g/l SC  75 ml
Bakır kalsiyum oksiklond 16 % WP 700 g (1.iIaçlama)-1000 g (2.ilaçIama)-1300 (3.ilaçlama)
Bakır oksıt % 50 WP 500 g
Benalaxyl+Mancozeb 8+65 % WP 250 g
Bakır oksiklorid 50% WP 400 g
Bakır oksiklorid 700 g/I SC  200 ml
Bordo bulamacı SIVI 250-500 g (1.ilaçlama)
500+1000 g(2. ilaçlama)
750+1500 g (3. ilaçlama)
Fosetyl-Al+Mancozeb 35+35 % WG 300 g
Cymoxanil+Mancozeb 5+45 % WP 300 g
Cymoxanil+Copper 4,20+39,72 % WP 200 g
Captan 50 % WP 300 g
Chlorothalonil+Copperoxychloride 25+25 % WP 300 g
Bakır hidroksit 53.8% DF  175 g
Bakır hidroksit 40 % DF  250 g
Bakır hidroksit 50 % WP 250 g
Bakır hidroksit+Folpet 35+23 % WP 400 g
Dıchlofluanid 50 % WP 200 g
Dimethomorph-Copperoxychlorıd 4+60 % WP 300 g
Dithianon 70 % WG 40 g
Mancozeb 72 % WP 200 g
Metalaxyl+Mancozeb 8+64 % WP 250 g
Metalaxyl+Mancozeb 4+64 % WP 250 g
Mancozeb 80 % WP 200g
Bakır complex+Mancozeb 2 1+21 % WP 300 g
Oxadixyl+Mancozeb 10+56 %  WP 200 g
Cymoxanil+Propıneb 6+70 % WP 200 g
Cymoxanil+Bakır 3+22.5 % WP 300 g
Metiram Complex 80 % DE 200 g
FoIpet 50 % WP 200g
Propineb 70 % WP 200 g
Oxadixyl+Propineb 10+56 % WP 200 g
Captan 500 g/l EL  300 mI
Bakır sülfat+sönmüş kireç 20 % WP 750 g
Basıc Copper Sulphate 193 g/l SC 500 mI
Dimethomorph+Mancozeb 9+60 % WP 200 g
Famoxadone+Mancozeb 6,25+62,5 % DE 120 g
Famoxadone+Cymoxanil 22.5+30 % DE 40 g
Sağ Ok: GERİ
BAĞLARDA ÖLÜ KOL (Cryptosporella-Phomopsis-viticola) 
Bordo bulamacı SIVI 2+4 kg (kış uygulamasında)
Captan 50 % WP 250 g yaz uygulamasında)
Mancozeb 80 % WP 200 g (yaz uygulamasında)
Maneb 80 % WP 200 g (yaz uygulamasında)
Petrol yağı+DNOC 650+15 g/l EC 6000 ml (kış uygulamasında)
Metiram Complex 80% DE 200 g (yaz uygulamasında)
Propineb 70 % WP 200 g (yaz uygulamasında)
Folpet 80 % WG 150 g (yaz uygulamasında)
Folpet 500 g/l FL 150 ml (yaz uygulamasında)
Cymoxanil-Mancozeb 5+45 % WP 250 g