Şeritli Sağ Ok: GERİ
SEBZE VE YEM BİTKİLERİ HASTALIKLARI TEKNİK TALİMATLARI
KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ
Sağ Ok: GERİ
SEBZE FİDELERİNDE ÇÖKERTEN (Pythium spp, Rhizoctonio spp, Alternaria spp, Fusarium spp, Sclerotinia spp.)-
Bakır oksiklorid 50% WP 500 g (fidelik ilaçlaması)
Bordo bulamacı SIVI 500+1000 g (fidelik ilaçlaması)
Captan 50 % WP 250 g (fidelik ıiaçIaması)
Captan+PCNB 10+10% TOZ 40 g/m2ye (toprak ılaçlaması)
Formaldehit 400 g/l EM 4 lt (m”ye 150ml mahlül/toprak ilaçlaması)
Mancozeb 80% WP 200 g/100 kg tohuma
Maneb 80 % WP 200 g/100 kg tohuma
Maneb 80 % WP 250 g (fidelik ilaçlaması)
Methyl Bromide 98 % GAZ 60 g/m2’ye (toprak ilaçlaması)
PCNB 18 % TOZ 35 g/m2’ye (toprak iaçlaması)
Propineb 70 % WP 250 g (fidelik ilaçlaması)
Trichoderma harzianum 25 % WP 8 g/l kg tohuma (domates)
Thiram 80% WP 200 g/100 kg tohuma
Tolclofos Methyl 50 % WP 100 g
Hymexazol 360 g/l SC 150 ml
Etridiazole+PCNB 070+250 g/l EC 10 ml/m2
Sağ Ok: GERİ
SEBZELERDE SEPTORIA LEKE HASTALIĞI (Septoria spp.)
Bordo bulamacı SIVI 750+1500 g
Ziram 80% WP 400 g
Sağ Ok: GERİ
DOMATESTE KURŞUNİ KÜF (Botrytıs cinerea) 
Diethofencarb+Carbendazım 250+250 g/l SC 70 ml
Iprodione WP 75 g
Procymidone 50 % WP 75g
Procymidone 500 g/l SC 75 ml
Vinclozolin 50 % WP 75g
Captan 50% WP 250g
Imazalil 500 g/l EC 30 ml
Cyprodinil+Fludioxonil 37,5+25 % WG 60 g
Pyrimethanil 300 g/l SC 125 ml
Tolylfluanid 50 % WP 200 g
Iminoctadine trialbesilate 40 % WP 45 g
Fenhexomid 50 % WP 100 g
Fenhexomid 500 % SC 100ml
Sağ Ok: GERİ
DOMATESTE BAKTERİYEL LEKE HASTALIĞI (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) 
Bakır oksiklorid 50 % WP 300-400 g
Bakır oksit 50% WP 300 g
Bakır Complex+Mancozeb 21+20% WP 400 g
Sağ Ok: GERİ
DOMATESTE BAKTERİYEL BENEK HASTALIĞI (Pseudomonos syringae pv. tomato) 
Bakır oksiklorid 50 % WP 300-400 g
Bakır oksit 50 % WP 300-400 g
Bakır Complex + Mancozeb 21+20 % WP 300 g
Bakır hidroksit 40% DF 200 g
Bakır hidroksit 50 % WP 250 g
Basic Copper Sulphate 52.5% WP 400 g
Yağ ve rosin asitlerinin Bakır Tuzlan 51.1 EC 200 ml
Sağ Ok: GERİ
DOMATESTE YAPRAK KUFÜ HASTALIĞI (Clodosporium fulvum) 
Captan 50% WP 250g
Maneb 80 % WP 200g
Propineb 70% WP 300 g
Sağ Ok: GERİ
DOMATES MILDİYÖSÜ (Phytophthora infestans) 
Bakır oksiklorid 50 % WP 300 g
Bakır CompIex + Mancozeb 21+20% WP 300 g
Bakır hidnoksit 40% DF 200 g
Bakıroksiklorid 700 g/l SC 200 ml
Bakır oksit 50% WP 300 g
Bakır sülfat + sönmüş kireç 20 % WP 600 g
Captan 50% WP 300 g
Chlorothalonil 70 % WP 200 g
Chlorothalonil+copperoxychloride 25+25 % WP 250 g
Chlorothalonil+copperoxychloride 317+317 g/l SC 230ml
MetaIaxyl+Mancozeb 8+64% WP 250 g
Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml
Dimethomorph+copper oxychloride 6+40 % WP 300 g
Dimethomorph+Mancozeb 9 + 60 % WP 250 g
Dıchlofluanid 50 % WP 200 g
Folpet 50 % WP 300 g/dekar
Fosetyl-Al+Mancozeb 35 + 35 % WG 400 g
Imazalil 500 g/l EC 30 ml
Mancozeb 80 % WP 200 g
Maneb 80 WP 200 g
Metıram Complex 80% DF 150 g
Oxadixyl+Mancozeb 10+56 % WP 200 g/dekar
Propıneb.70 % WP 200 g
Zıram 80 % WP 300g
Ofurace + Folpet 60+450 g/l SC 200 ml
Famoxadone + Cymoxanil 22.5+30% DF 40 g
Famoxadone+Mancozeb 6.25+62.50 % DF 80 g
Cymoxanil + Copper 3+22.5 % WP 300 g
Cymoxanil+Mancozeb 5 + 45 % WP 300 g
Cymoxanil+Metiram 4.8+57 % WG 200 g
Sağ Ok: GERİ
DOMATES PATLICAN VE PATATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI (Alternaria solani)
Azoxystrobın 250 g/l SC 75 ml
Basıc Copper Sulphate 193 g/l SC 500 ml
Basıc Copper Sulphate 52.5 % WP 400 g
Bakır süIfat+Maneb 13+30 % WP 350 g (domates)
Bakır oksiklorid 3 57.5 g/l FL 420 ml
Bakır oksiklorid 700 gıI FL 175 ml/dekar
Captan 500 g/l FL 300 ml
Anilazine WP 200 g
Bakır Complex+Mancozeb 21+20% WP 300g
Bakır hidroksit 50 % WP 250 g
Bakır hidroksit 40 % DF 250 g
Bakır oksiklorid 50 % WP 500 g
Bakır kalsiyum oksiklorid 16 % WP 1000 g
Bakır oksiklorid + Maneb 3 7.5+20 % WP 300 g
Chlorothalonil + Copperoxychloride 25+25 % WP 300 g
Chlorothalonil + Copperoxychloride 317+317 g/l SC 250ml
Dimethomorph + Copperoxychloride 6+40% WP 300 g
Folpet 50% WP 300 g/dekar
Iprodione 50 % WP 100 g
Mancozeb 80 % WP 200 g
Yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzlan 51.4 g/l EC 200 ml
Maneb 80 % WP 200g
Metiram Complex 80 % DF 175g
Mancozeb 72 % WP 250 g
Maneb 443.64 g/l SC 350ml
Propıneb 70 % WP 300 g
Bazik bakır sülfat 193 g/l SC 500 ml
Bakır oksit 50% WP 500 g
Tebuconazole25% WP 50 g
Tebuconazole 250 g/l EC 50 ml
Mancozeb 75 % WG 200 g
Famoxadone+Cymoxanil 22.5+30% DF 40 g (domates)
Famoxadone+Mancozeb 6.25+62.50 % DF 80 g
Cymoxanil+Mancozeb 5+45% WP 300 g/dekar (domates)
Sağ Ok: GERİ
PATLICANGİLLERDE KÜLLEME (Leveillula taurica) 
Bakır Complex+Mancozeb 21+20% EC 250 g/dekar
Kükürt 92+96+98+99 % TOZ 3 kg/dekar
Kükürt 80 % WP 400g
Sağ Ok: GERİ
PATATES MILDİYÖSÜ (Phytophthora infestans) 
Bakır karbonat 50 % WP 500 g
BakıroksikIorid 50 % WP 500 g
Bakıroksit 50 % WP 400 g
Bordo bulamacı SIVI 500+1000 g
BakırsüIfat+maneb 13+30% WP 400 g
Fosetyl-Al+Mancozeb 35+35 % WG 350 g
Famoxadone+CymoxaniI 22.5+30 % DF 40 g/dekar
Famoxadone+Mancozeb 6.25+62.50 % DF 30 g/dekar
Captan 10% TOZ 3 kg/dekar
Captan 50% WP 350g
Maneb 80 % WP 200g
Metalaxyl+Mancozeb 8+64% WP 250 g/dekar
Metiram Complex 80 % WP 200 g
Propineb 10 % TOZ 4 kg/dekar
Propineb70% WP 200g
Propamocarb hydrochloride 722 g/l EC 250 ml/dekar
Oxadixyl+CymoxaniI+Mancozeb 8+3.2+56 % WG 250 g/dekar
Fluazinam 500 g/l SC 60ml
Ofurace+Folpet 60+450 g/l SC 200 ml
Ofurace+Mancozeb 6+64 % WP 250 g
MetaIaxyl+Mancozeb 4+64 % WP 250 g/dekar
Dimethomorph + Copperoxychiorıde 6+40% WP 300 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
PATATES UYUZU (Streptomyces scabies) 
Manep 80 % WP 1600 g/100 kg tohuma
Sağ Ok: GERİ
MARUL MILDIYÖSÜ (Bremia Iactucae)
Captan 50 % WP 300g
Propineb 70 % WP 200g
Sağ Ok: GERİ
KABAKGILLERDE KÜLLEME (Erysiphe cichoracearum, Sphoerotleca fuliginea)
Azoxystrobin 250 g/l SC 75 ml
Benomyl 50% WP 40g
Bupirimate 250 g/l EC 40 ml
Carbendazim 50 % WG 50 g
Dinocap 350 g/l EC 20ml
Dinocap 475 g/l SC 50ml
TriadimenoI 250 g/l EC 50 ml/dekar
TriadimenoI+Folpet 1.5+ 70 % WP 200 g
Triadimenol+Quinomethionate 15+15 % WP 50 g
Ethirimol 280 g/l EC 50 ml
FenarimoI 120 g/l EC 10ml
Fenbuconazole 50 g/I EC 100 ml
HexaconazoIe 50 g/I SC 40 ml
Kükürt 80 % WP 400g
Kükürt 90-98 % TOZ 3 kg/dekar
Myclobutanil 125 g/I EC 30 ml
NuarimoI 90 g/I EC 10ml
Pyrazophos 300 g/l EC 40 ml
Quinomethionate 25 % WP 50 g
Thiophanate Methyl 70 % WP 40 g
Triadimefon 5 % WP 75g
Tridemorf 750 g/I EC 15 ml
Tridemorf + Nuarimol 225+360 g/I EC 60-75 ml
Triforine 190 g/I EC 100 ml
PenconazoIe 200 g/I EW 20 ml
Kresoxim-MethyI 50 % WG 25 g
MetaIaxyl + Mancozeb 8+64 % WP 250 g
Trioxystrobin 50 % WP 15g
Sağ Ok: GERİ
KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ (Pseudoperonosporcı cubensis)
MetaIaxyl + Mancozeb 8+65 % WP 250 g
Bakır Complex + Mancozeb 21+20 % WP  250 g/dekar
Chlorothalonil 75 % WP 200 g/dekar
Chlorothalonil+Carbendazim 450+100 g/l SC 200 ml/dekar
Cymoxanil+Propineb 6+70 % WP 200 g .
Cymoxanil 50 % WP 50 g
Cymoxanil+Mancozeb 5+45 % WP 300 g
Cymoxanil+Mancozeb 4+46.5 % WP 300 g
Dichlofuanid+Oxadixyl 35+10 % WP 200 g
Famoxadone+Cymoxanil 22.5+30 % DF 40 g
Famoxadone+Mancozeb 6.25+62.50% DF 120 g
Folpet 50 % WP 250 g/dekar
Fosetyl AL 80 % WP 200 g
Fosetyl Al+Mancozeb 35+35 % WG 350 g
Mancozeb 80 % WP 200 g
Maneb 80 % WP 170g
Metalaxyl+Mancozeb 8+64 % WP 250 g
0xadixyl+Cymoxanil+Mancozeb 8+3.2+56 WP 250 g
Oxadixyl+Propıneb 10+56 % WP 200 g
Oxadixyl+Cymoxanil+Propineb 8+3.2+56 % WP 250 g
Propamocarb hydrochloride 722 g/l EC 250 ml/dekar
Propineb 70 % WP 200 g
Chlorothalonil 500 g/l FL 250 ml
Dimethomorph+Mancozeb 9+60 % WP 200 g
Cymoxanil+Metiram 4.8+5 7 % WG  200 g
Ofurace+Mancozeb 6+64 % WP 200 g
Sağ Ok: GERİ
KABAKGİLLERDE BOSTAN ÇÖKERTEN (Fusarium spp, Pythium spp, Rhizoctonia solanii) 
Benomyl 50% WP 100 g
Hymexazol 360 g/l EC 300 ml
Maneb 80 % WP 100 g
PCNB 18 % TOZ 60 g/m2ye
Propineb 70 % WP 200 g/dekar
Thiram 80% WP 200 g
Sağ Ok: GERİ
KAVUN VE KARPUZDA ANTRAKNOZ (Colletotrichum Iagenarium) 
Mancozeb 60 % WP 200 g/100 kg tohuma
Mancozeb 80 % WP 200 g
Maneb 80 % WP 200g
Propineb 70 % WP 200 g
Thiram 80 % WP 300 g/100 kg tohuma
Cymoxanil + Metiram 4.8+57 % WG 200 g
Sağ Ok: GERİ
SEBZELERDE BEYAZ ÇÜRÜKLÜK (Sclerotinia sclerotiorum) 
lprodione 50% WP 75 g  
Procymidone 50 % WP 75 g
Benomyl 50 % WP 60 g
PCNB 18 % TOZ 10 kg/dekar
  Sağ Ok: GERİ
HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ (Pseudomonas syringae pv Iachrymans)
Bakır oksiklorid 50 %  WP 300-400 g
Bakır oksıt 50 %  WP 300 g
Maneb 80 %  WP 200g
  Sağ Ok: GERİ
FASULYE ANTRAKNOZU HASTALIĞI (Collecotrichum Iindemuthianum)
Bakır oksiklorid 50 % WP 500 g
Mancozeb 80 % WP 200 g
Maneb 80 % WP 200g
Propineb 70 % WP 200 g
Bakır oksit 50 % WP 500 g
Sağ Ok: GERİ
FASULYE PASI (Uromyces phaseoli) 
Kükürt 92-98 % TOZ 3 kg/dekar
Kükürt 80 % WP 300g
Mancozeb 80 % WP 200 g
Maneb 80 % WP 200g   
Propineb 10 % TOZ 4 kg/dekar  
Propineb 70 % WP 200 g
Oxycarboxin 240 g/l EC 150 ml
Sağ Ok: GERİ
FASULYE ADİ YAPRAK VE HALE YANIKLIĞI (X. campestris pv phaseoli, p. syringae pv. phaseolicola) 
Bakır oksikiorid 50 % WP 300 g
Bakır oksıt 50 % WP 300g
Sağ Ok: GERİ
LAHANA KÖK UR HASTALIĞI (Plasmodiophora brassicae) 
Benomyl 50 % WP 75 g/100 lt su (can suyu olarak)
Formaldehyde 400 g/l EC 2 t/ 100 lt su (fıdelık ilaçlaması)
Metam sodium 500 g/l EC 75 lt/dekar (fıdelik ilaçlaması)
Kalsiyum oksit TOZ 2 ton/dekar (tarla ilaçlaması)
Sağ Ok: GERİ
LAHANA MİLDİYÖSÜ (Perenospora brassicae) 
Bakır oksıt 50 % WP 300 g
Bordo bulamacı SIVI 500+ 1000 g
Propineb 70% WP 200 g
Sağ Ok: GERİ
LAHANA SCLEROTİNİA ÇÜRÜKLÜĞÜ (Sclerotinia scierotiorum)
Benomyl 50 % WP 60 g
PCNB 18 % TOZ 10 kg/dekar
Sağ Ok: GERİ
NOHUT ANTRAKNOZ HASTALIGI (Ascochyta rabiei) 
Chlorothalonil 75 % WP 200 g/100 lt su (yeşil aksam ilaçlaması)
Kükürt 92-98 % TOZ 3 kg/dekar (yeşil aksam ilaçlaması)
Kükürt 80% WP 300 g/100 lt su (yeşil aksam ılaçlaması)
Mancozeb 80 % WP 200 g/100 kg tohuma
Mancozeb 80 % WP 200 g/100 lt su (yeşil aksam ilaçlaması)
Maneb 80% WP 200 g/100 kg tohuma
Maneb 80% WP 200 g/100 lt su (yeşil aksam ilaçlaması)
Propineb 10 % TOZ 4 kg/dekar (yeşil aksam ilaçlaması)
Propineb 70 % WP 200 g (yeşil aksam ilaçlaması)
Thiram 80 % WP 300 g/100 kg tohuma-200 g/(yeşil aksam ılaçlaması)
Triforine 190 g/l EC 200 ml
Sağ Ok: GERİ
SOĞAN MİLDİYÖSU (Peronosporu destructor) 
Captan 50 % WP 300g
Dodine 65 % WP 100 g
Kükürt 80-98 % TOZ 3 kg/dekar
Kükürt 80% WP 300 g
Fosetyl-AL 80 % WP 150 g
Mancozeb 80 % WP 200 g
Maneb 80% WP 200 g
Propineb 70 % WP 200 g
Oxadixyl+Cymoxanil+Mancozeb 8+3.2+56 % WG 250 g/dekar
Metalaxyl+Mancozeb 8+64 % WP 250 g
Sağ Ok: GERİ
SOĞAN SÜRMESİ (Urocystis cepulae) 
Dazomet 85 % TOZ 40 g/m2’ye
Formaldehyde 40 % EC 2 lt/m2ye ilaçlı su
Thiram 80% WP 5 kg/100 kg tohuma
Sağ Ok: GERİ
FASÜLYE KÖK ÇÜRÜKLÜGU (Fusarium spp, Rhizoctonia spp, Macrophomina phaseoli, 
Thiram 80 % WP/WG 300 g
Sağ Ok: GERİ
HASAT SONRASI DEPOLANAN SOGAN VE PATATESLERDE MEYDANA 
Maleic Hydrazine 200 g/I EM 1500-2000 ml/dekar (soğan)
Maleic Hydrazine 200 g/I EM 2000-2500 ml/dekar (patates)
Sağ Ok: GERİ
MERCİMEK KÖK BOĞAZI ÇÜRÜKLÜGÜ (Ascochyta  pinodello)
Benomyl 50 % WP 300 g/100 kg tohuma
Carbendazim 50% WP 300 g/I00 kg tohuma
Sağ Ok: GERİ
MERCİMEK MİLDİYÖSÜ (Peronospora lentil)
Metalaxyl 35 % WP 300 g/100 kg tohuma
Sağ Ok: GERİ
KÜLTÜR MANTARLARINDA ÖRUMCEK AĞI HASTALIĞI (Cladobotryum dendroides)
Prochloraz 46.1 % WP 1.2 g/m2