HUBUBAT ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI 
KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ
 
EKİN BAMBUL BÖCEKLERİ     
EKİN GÜVESI    Aşağı Şerit:   GERİ
 
 
EKİN KAMBUR BÖCEĞİ     
EKİN KOŞNİLİ     
HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ       
KIRMIZI BACAKLI HUBUBAT AKARI     
KIMIL     
SÜNE     
MISIRDA BOZKURT     
MISIRLARDA DANABURNU       
TOPRAK PİRE BÖCEKLERİ     
MISIRLARDA ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU    
MISIRLARDA TEL KURTLARI       
MISIR KOÇANKURDU     
MISIR KURDU     
MISIR MAYMUNCUGU     
ÇELTİKTE TEPEGOZ     
HUBUBAT ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI
KİMYASAL MÜCADELE BÖLÜMÜ
EKİN BAMBUL BÖCEKLERİ (Anisoplia spp.) 
Carbayl 5 % TOZ 2000 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
EKİN GÜVESI (Syringopais temperalla)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 300 ml/dekar (larvalara karşı erken ve geç devre)
Chlorpyrifos Ethyl 2 % TOZ 3000 g/dekar (larvalara karşı erken ve geç devre)
Diazinon 185 g/l EC 375 ml/dekar (larvalara karşı erken ve geç devre)
Diazinon 630 g/l EC 125 ml/dekar (larvalara karşı erken ve geç devre)
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 100 ml/dekar (larvalara karşı erken ve geç devre)
Cypermethnn 200 g/l EC 40 ml/dekar (larvalara karşı erken ve geç devre)
Monocrotophos 400 g/I SC 200 ml/dekar (larvalara karşı erken ve geç devre)
Sağ Ok: GERİ
EKİN KAMBUR BÖCEĞİ (Zabrus spp.)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 250 ml/dekar
Carbosulfan 250 g/l EC 100 ml/dekar
Chlorpyrifos Ethyl 25 % WP 200 g/100 kg tohuma
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 200 ml/dekar
Deltamethrin 25 g/l EC 20 ml/dekar
Endosulfan 32,9 % WP 200 g/100 kg tohuma
Fenitrothion 3 % TOZ 3000 g/dekar
Fenitrothion 550 g/l EC 175 ml/dekar
Fenthion 525 g/l EC 175 ml/dekar
Cyfluthrin 50 g/l EC 50 ml/dekar
Lambda-Cyhalothrin 50 g/l EC 50 ml/dekar
Imidacloprid 70 % WS 200 g/100 kg tohuma
Isofenphos 40 % DS 175 g/100 kg tohuma
Benfuracarb 200 g/l EC 125 ml/dekar
Fipronil 80 % WG 2.5 g/dekar
Phorate 10% GR 3 kg/dekar
Sağ Ok: GERİ
EKİN KOŞNİLİ (Margarodes tritici)
Phorate 10% GR 2000 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
HUBUBAT HORTUMLU BÖCEĞİ (Pachytychius hordei)  
Alphacypermethrin 10 g/l ULV 135 ml/dekar (başaklanma dönemi)
Azinphos Methyl 2.4 % TOZ 2500 g/dekar
Beta Cyfluthrin 25 g/l EC 30 ml/dekar
Chlorpyrifos Ethyl 25 % WP 400 g/dekar
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 250 ml/dekar
Deltamethrin 25 g/l EC 30 ml/dekar
Deltamethrin 5 g/l ULV 150 ml/dekar
Deltamethrin 15 g/l ULV 30 ml+120 ml su/dekar
Fenitrothion 550 g/l EC 175 ml/dekar
Fenitrothion 3 % TOZ 2500 g/dekar
Lambda Cyhalothrin 50 g/l EC 25 ml/dekar
Methiocarb 2 % TOZ 3000 g/dekar
Triazophos 420 g/l EC 100 ml/dekar
Alphacypermethrin 100 g/l EC 15 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
KIRMIZI BACAKLI HUBUBAT AKARI (Penthaleus major)
Carbarl  5 % TOZ 1500 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
KIMIL (AeIia rostrata)
Dioxacarb 3 % TOZ 2000 g/dekar (tüm dönemlerde)
Endosulfan 5 % TOZ 2500 gıdekar (kışlamış ergin9
Endosulfan+Parathion M. 300 + 128 g/l EC 200 ml/dekar (tüm dönemlerde)
Deltamethrin 120 g/I EC 7.5 ml/dekar
Endosulfan 360 g/l EC 250 ml/dekar (2-5 dönem nimf)
Fenthion 525 g/l EC 100 ml/dekar (tüm dönemlerde)
Fenıtrothion 550 g/I EC 150 ml/dekar (tüm dönemlerde)
Fenhtrothion 3 % TOZ 2500 g/dekar (tüm dönemlerde)
Alphacypermethrin 100 g/I EC 45 ml/dekar (ergin. Nimf)
Lambda cyhalothrin 50 g/l EC 45 ml/dekar (tüm dönemlerde)
Sağ Ok: GERİ
SÜNE (Eurygaster integriceps) 
Alphacypermethrmn 10 g/l ULV 150 ml/dekar (1-3, 4-5 dönem nimf)
Alphacypermethrin 100 g/I EC 15 ml/dekar (1-3. 4-5 dönem nimf)
Beta Cyfluthrin 5 g/I ULV 150 ml/dekar  (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Beta Cyfluthrin 25 g/l EC 50 ml/dekar  (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Cypermethrin 25 g/I ULV 180 ml/dekar  (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Cypermethrin 250 g/l EC 30 ml/dekar  ( 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
20 ml/dekar  (1-3  dönem nimf)
Deltamethrın 5 g/l ULV 150 ml/dekar  (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Deltamethrin 25 g/l EC 30 ml/dekar  (1-3  dönem nimf)
50 ml/dekar  ( 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Deltamethrin 15 g/I ULV 30 ml+120 ml su/dekar
1-3, 4-5 dönem nimf, yeni  nesil  ergın)
Fenthion 375 g/I ULV 165 ml/dekar (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Fenitrothion 3 % TOZ 2500 g/dekar (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Fenitrothion 400 g/l ULV 165 ml/dekar (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Fenitrothion 550 g/l EC 100 ml/dekar (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Lambda-Cyhalothrin 50 g/l EC 20 ml/dekar (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Tralomethrin 36 g/I EC 35 ml/dekar (1-3 dönem nimf)
Zetacypermethrin 8 g/I ULV 150 ml/dekar (1-3, 4-5 dönem nimf,  yeni  nesil ergin)
Deltamethrin 120 g/l EC 5 ml/dekar
Zetacypermethrin 100 g/l EC 12 ml/dekar (1-3 dönem nimf)
Sağ Ok: GERİ
MISIRDA BOZKURT (Agrotis ypsiIon, Agrotis segetum) 
Chlorpyrıfos Ethyl 25 % WP 3000 g/100 kg kepeğe (dekar 5-6 kg zehirli yem)
Endosulfan 32.9 % WP 1500 g/100 kg kepeğe (dekar 5-6 kg zehirli yem)
Trichlorfon 80 % SP 2500 g/100 kg kepeğe (dekar 5-6 kg zehirli yem)
Lambda Cyhalothrin 50 g/l EC 50 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
MISIRLARDA DANABURNU (GryIIotaipa gryllotalpa) 
Chlorpyrifos Ethyl 25 % WP 3000 g/100 kg kepeğe (dekar 5-6 kg zehirli yem)
Endosulfan 32,9% WP 1500 g/100 kg kepeğe (dekar 5-6 kg zehirli yem)
Trichlorfon 80 % SP 2500 g/100 kg kepeğe (dekar 5-6 kg zehirli yem)
Sağ Ok: GERİ
TOPRAK PİRE BÖCEKLERİ (PhyI1otreta spp., Psylliodes spp.) 
Azinphos Methyl 2.5 % TOZ 2000 g/dekar
Endosulfan 5 % TOZ 2000 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
MISIRLARDA ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU (Spodoptera 'Laphygma exiqua)-
Carbaryl 5 % TOZ 3000 g/dekar
Carbaryl 50 % WP 300 g/dekar
Carbaryl 85 % SP 175 g/dekar
Malathion 25 % WP 500 g/dekar
Malathion 190 g/l EC 600 ml/dekar
Malathion 500 g/l EC 250 ml/dekar
Malathion 650 g/l EC 200 ml/dekar
Cyfluthrin 50 g/l EC 150 ml/dekar
Chlorfenapyr 50 % WG 40 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
MISIRLARDA TEL KURTLARI (Agriotes spp.)-  
Chlorpyrifos Ethyl 25 % WP 1200 g/dekar (toprak ilaçlaması)
Furathıocarb 400 g/l CS 2500 ml/100 kg tohuma
Fipronil 500 g/I FS 150 ml/100 kg tohuma
Imıdacloprid 70 % WS 500 g/100 kg tohuma
Bifenthrin 200 g/l FS 300 ml/100 kg tohuma
Carbofuran 350 g/l ST 750 ml/100 kg tohuma
Thiamethoxam 350 g/l FS 500 ml/100 kg tohuma
Sağ Ok: GERİ
MISIR KOÇANKURDU (Sesamia nonagrioides) 
Azinphos Methyl 193 g/l SC 200 ml/dekar
Azinphos Methyl 230 g/l EC 200 ml/dekar
Beta Cyfluthrin 25 g/l EC 75 ml/dekar
Carbaryl % TOZ 2000 g/dekar
Carbofuran 5 % GR 2500 g/dekar
Chlorpyrifos EthyI 480 g/l EC 180 ml/dekar
Cyfluthrin 50 g/l EC 75 ml/dekar
Cypermethrin 250 g/I EC 30 ml/dekar
Deltamethrin 25 g/l EC 50 ml/dekar
Endosulfan 32.9 % WP 300 g/dekar
Esfenvalerate 200 g/l EC 30 ml/dekar
Alphacypermethrin 100 g/l EC 40 ml/dekar
Methomyl+Diflubenzuron 270+40 g/I FL 250 ml/dekar
Lambda-Cyhalothrin 50 g/l EC 30 ml/dekar
Parathıon Methyl 360 g/l EC 170 ml/dekar
Profenofos 500 g/l EC 250 ml/dekar
Thiodicarb 80 % WP 90 g/dekar
Triazophos 420 g/l EC 200 ml/dekar
Methomyl 90 % SP 100 g/dekar
Tralomethrin 36 g/l EC 100 ml/dekar
Zetacypermethrin 100 g/l EW 40 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
MISIR KURDU (Ostrinia nubilalis) 
Carbaryl 5 % TOZ 3000 g/dekar
Carbaryl 50 % WP 300 g/dekar
Carbaryl 85 % WP 175 g/dekar
Carbofuran 5 % GR 2500 g/dekar
Cyfluthrin 50 g/l EC 75 ml/dekar
Cypermethrin 250 g/l EC 30 ml/dekar
Lambda-Cyhalothrin 50 g/l EC 30 ml/dekar
Methomyl + Diflubenzuron 270 + 40 g/l FL 100 ml/dekar
Methomyl 90 % SP 100 g/dekar
Tralomethrin 36 g/I EC 100 ml/dekar
Thiodicarb 80 % WP 90 g/dekar
Zetacypermethrin 100 g/I EW 40 ml/dekar
Alphacypermethrin 100 g/l EC 40 ml/dekar
Chlorpyrifos Ethyl 480 g/l EC 180 ml/dekar
Profenofos 500 g/l EC 250 ml/dekar
Triazophos 420 g/l EC 200 ml/dekar
Beta Cyfluthrin 25 g/l EC 75 ml/dekar
Sağ Ok: GERİ
MISIR MAYMUNCUGU (Tanymecus dilaticollis)
Azinphos Methyl 2.5 % TOZ 3000 g/dekar
Chlorpyrifos Ethyl 25% WP 900 g/100 kg tohuma
Azinphos Methyl 25 % WP 300 g/dekar
Sağ Ok: GERİ
ÇELTİKTE TEPEGOZ (Triops concriformis)
Azinphos Methyl 230 g/l EC 250 ml/dekar
Malathion 190 g/l EC 250 ml/dekar