GENEL ZARARLILAR TEKNİK TALİMATLARI
 
Aşağı Şerit:  GERİ
EV VE AMBARLARINDAKİ FARE VE SIÇANLAR 
GELENGİ
FINDIK FARESİ 
SALYANGOZ ve SÜMÜKLÜ BÖCEK 
TARLA FARELERİ 
TARLA TAVŞANI ,  ADA TAVŞANI 
YEDİUYUR 
ZARARLI ÇEKIRGELER 
LİMON SIÇANI 
GENEL ZARARLILAR TEKNİK TALİMATLARI 
EV VE AMBARLARINDAKİ FARE VE SIÇANLAR (Rottus ratcus, R.novergicus, Mus muscullus)
Sağ Ok: GERİ
Alumınium phosphide 57 % TAB 1 tb/ l m3 hacme
Brodifacoum 0005 % PELLET 5 pellet/beher deliğe -1 ks /18 kısım yeme
Çinko fosfür 80-95% TOZ 2 kg/100 kg yeme
Coumachlor 005 % YEM 1 ks/l 8 kısım yeme
GELENGİ (CiceIIus citellus) 
Çinko fosfür 80-95% TOZ 7 kg/100 kg yıkanmış buğdaya
FINDIK FARESİ (Muscardinus avellanarius) 
Thiram (TMTD) 80 % WP 4 kg/100 lt suya
SALYANGOZ (HeIix spp.) - Snails ve SÜMÜKLÜ BÖCEK (Agrolimax agrestis)
Metaldehyde 4 % YEM 5-6 kg/dekara
Metaldehyde 5 % YEM 4-5 kg/dekara
TARLA FARELERİ (Microtus spp.) 
Brodifacoum 0005 % PELLET 5 pt/deliğe
Çinko fosfür 80-95 % TOZ 2 kg/100 kg buğdaya
Flomlumafen 0005 % PELLET Her deliğe 5 pellet
TARLA TAVŞANI (Lepus europaeus), ADA TAVŞANI (Oryctologus cuniculus) 
Thiram (TMTD) 80% 150 g/It suya
YEDİUYUR (Glis glis) 
Thiram (TMTD) 80% WP 4 kg/100 lt suya
ZARARLI ÇEKIRGELER -  (Locusts)
Carbaryl 5 % TOZ 4500 g/dekara (nimf mücadelesinde)
Fenitrothion 3 % TOZ 2500 g/dekara  (nimf mücadelesinde)
Malathion 190 g/l EC 900 ml/dekara  (nimf mücadelesinde)
Parathion Methyl 360 g/I EC 100 ml/dekara (nimfve ergin mücadelesınde)
Cypermethrin 250 g/I EC 40 ml/dekara (nimf mücadelesinde)
LİMON SIÇANI (Rattus rattus frugivorus)
Çinko fosfür 80-95% TOZ 2,4-2 kg/100 kg yeme
Coumachlor  0.05 % Hazır yem