AMBAR ZARARLILARI TEKNİK TALİMATLARI 
KİMYASAL MUCADELE BOLUMU
 
AMBARLANMIŞ TAHIL VE MAMULLERİNDE ZARAR YAPAN BÖCEKLER
Aşağı Şerit:  GERİ
KURU MEYVE ZARARLILARI
MISIR AMBAR ZARARLILARI
TÜTÜN AMBAR ZARARLILARI
Sağ Ok: GERİ
AMBARLANMIŞ TAHIL VE MAMULLERİNDE ZARAR YAPAN BÖCEKLER Sitophilus grcınarius,
S. Oryzae, Rhizopertha dominica, Trogoderma granarium Tribolium confusum. T. cascaneum, Oryzaephillus surinamensis,
Tenebrio molitor, Tenebroides maurtitanicus, Ephestia kuehniella, Ephestıo cautella
E.elutella, Plodia interpunctella, PyraIis farinolis, Sitotroga cerealella)
Bromophos 360 g/l EC 250 ml/100 m2 yüzeye
Dichlorvos 550 g/l EC 150 ml/100 ml su ıle 1 m3 hacıme
Fenitrothion 3 % TOZ 133,2 g/ 1 ton ürüne
Malathion 25 % WP 500 g/100 m2yuzeye
Malathion 190 g/l EC 650 ml/100 m2 yüzeye
Malathion 650 g/l EC 200 ml/100 m2 yüzeye
Malathion 2 % TOZ 500 g/1 ton ürüne
Methyl Bromide 98 % GAZ 25 g/1 m3 hacime
Methacrifos 500 g/l EC 200 ml/100 m2 yüzeye-20 ml/l ton ürüne
Aluminium phosphide 57 % TABLET 9-30 g/l ton ürüne (3-12 g/1 m3 hacime)
Aluminium phosphide 57 % TORBA 34 g/4 m3 hacime
Chlorpyrifos Methyl 235 g/l EC 425 ml/100 m2 yüzeye
Pirimiphos Methyl 500 g/l EC 300 ml/100 m2 yüzeye
Sağ Ok: GERİ
KURU MEYVE ZARARLILARI (Ephestia cautella, Plodia interpunctella. Ephistia elutella, Ephestia figuIiella, Poralipsa gularis, Corpophilus ssp, Oryzaephilus surinamensis, Carpoplyphus lactis)   
 
Aluminium phosphide 57 % TABLET 3 g/1 m3 hacme
Aluminium phosphide 57 % TABLET 3 g/l m3 hacme
Bromophos 360 g/l EC 275 ml/100 m2 alana (su  miktarı kalibrasyonla)
Chlorpyrifos Methyl 235 g/l EC 425 ml/100 m2 alana (su  miktarı  kalibrasyonla)
Dichlorvos 550 g/l EC 0.150 ml/1 m3 hacme 1 m3 için 10 ml su
Malathion 25 % WP 500 g/100 m2 alana  (su miktarı kalibrasyonla)
Malathion 190 g/l EM 650 ml/100 m2 alana (su miktarı kalibrasyonla)
MethyI Bromide 98 % GAZ 40 g/l m2 hacme (24 saat) Atmosterik  fumıgasyon)
Methyl Bromide % 98 GAZ 30 g/1 m3 hacıme (24 saat)
Deltamethrin 50 g/l SC 130 ml/ 100 m2 (boş ambar ilaçlaması)
Sağ Ok: GERİ
MISIR AMBAR ZARARLILARI (Sitotroga cerealella, Sitophilus oryzae, S. zeamois)
Aluminium phosphide 57 % TABLET 3 tab/1 ton ürüne (2 tablet 1 m3 hacme)
Bromophos 360 g/l EC 275 ml/100 m2 alana
Dichlorvos 550 g/l EC 1.5 ml/1 m3 alana
Malathion 25 % WP 500 g/100 m2 alana
Malathion 190 g/l EC 650 ml/100 m2 alana
Fenitrothion, % 3   TOZ 133 g/1 ton daneli ürüne
Sağ Ok: GERİ
TÜTÜN AMBAR ZARARLILARI (Ephestia elutella, Lasioderma serricorne) 
Aluminium phosphide 57 % TAB 1 Tb./1 m3 hacme (ürün çok bulaşık olduğu durumda,)
Dichlorvos 550 g/l EC 0.150 ml/1 m3 hacime 650 ml 100 m2 alana
Malathion 25 % WP 500 g/100 m2 alana (boş depo ilaçlaması)
Malathion 190 g/l EC 650 ml/100 m2 alana (boş depo ilaçlaması)
Malathion 650 g/l EC 200 ml/100 m2 alana (boş depo ilaçlaması)
Methyl Bromide % 98 GAZ 35-60 g/1 m3 hacme (ürün çok bulaşık olduğu durumda)
Methoprene 41 g/l EC 5 ml/1 m3 hacime
Magnesium phosphide 56 % PL 3.9 g/1 m3 hacime
DeItamethrin 50 g/l SC 30 ml/ 100 m2ye (tatlı kurt)
Deltamethrin+Esbiothrin 15+5 g/l SC 100 ml/ 100 m2’ye (tatlı kurt)
Deltamethrin 25% WG 15 g/100 m2
Resmethrin+Piperonyl Butoxide 180+540 g/l EC 30 ml/1000 m3 (tütün güvesi)